OZE

Rok 2019 był rekordowy pod względem mocy i liczby przyłączonych mikroinstalacji OZE

Na koniec ubiegłego roku do sieci pięciu największych operatorów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych przyłączanych było prawie 153,6 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy prawie 987 MW. 2019 r. był rekordowy pod względem mocy i liczby przyłączonych instalacji.

Wśród pięciu największych OSD (Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja), w ub. r. do ich sieci zostało przyłączonych ponad 104,5 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 681 MW. W efekcie na koniec 2019 r. w sieciach tych OSD funkcjonowało prawie 153,6 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy sięgającej prawie 987 MW.

Zdecydowana większość tych mikroinstalacji to elektrownie fotowoltaiczne.

Tak duży przyrost mocy i ilości instalacji PV to w dużej mierze efekt różnych programów, w ramach których gospodarstwa domowe uzyskiwały dofinansowanie do fotowoltaicznych instalacji prosumenckich. W niektórych programach realizowanych przez samorządy inwestorzy indywidualni mogli liczyć na sfinansowanie w formie dotacji nawet 80-90% kosztów inwestycji. Jesienią zaczął się natomiast nabór w ramach rządowego Programu Mój Prąd, w którym można uzyskać dotację w kwocie do 5 tys. zł. W pierwszy naborze w ramach tego programu dofinansowanie uzyskało ponad 27 tys. instalacji PV o łącznej moc 152 MW.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Działy

Reklama