Ciepłownictwo

Fortum rozpoczyna przegląd strategiczny swoich aktywów ciepłowniczych w Polsce, w krajach bałtyckich oraz w Järvenpää w Finlandi

Zgodnie ze strategią, która zakłada bieżącą analizę aktywów spółki, Fortum rozpoczyna przegląd swoich aktywów ciepłowniczych oraz systemów chłodu sieciowego w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Järvenpää w Finlandii. Podjęto decyzję, aby rozważyć opcje strategiczne dotyczące wyżej wymienionych aktywów, włącznie z ich sprzedażą.

W oparciu o wstępną analizę wydaje się, że aktywa ciepłownicze oraz systemy chłodu sieciowego w wyżej wymienionych lokalizacjach mogłyby się lepiej się rozwijać oraz mieć większy potencjał do podnoszenia swojej wartości w ramach innej struktury własnościowej.

W 2019 łączna sprzedaż ciepła z tych aktywów była na poziomie 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej na poziomie 1,3 TWh, przy łącznym wyniku EBITDA w wysokości około 120 mln Euro.

W Polsce, Fortum dostarcza ciepło sieciowe mieszkańcom pięciu miast (Płocka, Częstochowy, Bytomia, Zabrza oraz Wrocławia) poprzez swoje instalacje oraz/lub sieci ciepłownicze. Firma jest również właścicielem dwóch wielopaliwowych elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzu, które zostały oddane do użytku odpowiednio w latach 2010 oraz 2019. W 2019 r. sprzedano 3,3 TWh ciepła oraz 0,6 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 43 mln Euro.

W krajach bałtyckich, Fortum również dostarcza ciepło sieciowe mieszkańcom pięciu miast (Tartu, Pärnu, Jełgawa, Daugavpils (Dyneburg) i Kłajpeda). Jest też właścicielem czterech elektrociepłowni  oraz współwłaścicielem jednej (49%), która jest obecnie w budowie. W 2019 r. sprzedano tam 1,5 TWh ciepła oraz 0,6 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 66 mln Euro, na który złożyły się również subsydia za produkcję energii w oparciu o biopaliwa.

We wszystkich wyżej wymienionych lokalizacjach zatrudnionych jest łącznie 530 osób, w tym połowa w Polsce i druga połowa w krajach bałtyckich.

W skład aktywów posiadanych przez Fortum w miastach Järvenpää-Tuusula w Finlandii wchodzi zarówno elektrociepłownia, jak i sieć ciepłownicza. W roku 2019 sprzedano tam 0,3 TWh ciepła oraz 0,1 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 11 milionów Euro. Eksploatacją i utrzymaniem elektrociepłowni w Järvenpää zajmuje się firma zewnętrzna.

Nie ma pewności co do tego czy w wyniku prowadzonego przeglądu dojdzie do jakichkolwiek transakcji. Jeśli tak się stanie, spółka poinformuje o tym w odpowiednim czasie.

Źródło: Fortum

Działy

Reklama