OZE

Aplikacja uszyje fotowoltaikę na miarę

Pięciu uczestników przedstawiło najciekawsze rozwiązania w programie GovTech Polska w ramach wyzwania TAURONA, którym jest stworzenie aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu domu instalacji fotowoltaicznej. Finał przedsięwzięcia i wyłonienie laureata nastąpi już w tym kwartale.

Wyzwanie TAURONA polega na stworzeniu systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał montażu instalacji fotowoltaicznej (PV). Chodzi o rozwiązanie, które nie będzie wymagało od użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją dachu czy też usytuowaniem budynku względem stron świata. Do wyzwania TAURONA w obecnej edycji Programu zgłosiło ok. 50 potencjalnych wykonawców.

Obecnie konkurs jest na półmetku drugiego etapu, w którym ocenie podlegać będzie pierwszy działający prototyp aplikacji. Oceniana będzie czytelność i intuicyjność projektu interface`u, precyzja działania narzędzia w zakresie typowania dostępnej powierzchni dachu nieruchomości oraz koszt utrzymania aplikacji po jej wdrożeniu.

Liczymy, że zwycięskie rozwiązanie uda się wdrożyć, co w efekcie wpłynie na zwiększenie liczby instalacji PV na prywatnych nieruchomościach. Z pewnością przyczyni się to również do zwiększenia świadomości dotyczącej OZE – powiedział Paweł Poneta, p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Rozwoju w TAURON Polska Energia. – Wykonawcy, którzy przeszli do ostatniego etapu, przedstawili prace konkursowe charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym i oryginalnością rozwiązania. Obecnie walczą oni o wygraną, jaką jest możliwość podpisania umowy z TAURONEM na  wdrożenie autorskiego projektu – dodaje Paweł Poneta.

Rezultatem działań podjętych w ramach przedsięwzięcia ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Projekt prowadzi do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii, jak również jej wpływu na zmniejszanie emisji CO2 powstającego przy konwencjonalnym procesie produkcji energii elektrycznej.

Program GovTech Polska ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, a także spółkom Skarbu Państwa ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które mogą zostać wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań przygotowanych przez zleceniodawców.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama