Ochrona środowiska

NFOŚiGW: Nowe, lepsze warunki finansowania innowacyjnych technologii środowiskowych

Według Wiceprezesa Artura Michalskiego, nadzorującego w NFOŚiGW realizację programów innowacyjnych, VI nabór w programie „Sokół” jest wyjątkowy. – Po raz pierwszy ofertę kierujemy do samorządów, które będą miały okazję zaprezentować swoje pomysły na innowacje w ochronie środowiska. Z kolei dla przedsiębiorców przygotowaliśmy atrakcyjne warunki finansowe. Ponadto zwiększył się zakres tematyczny innowacyjnych obszarów objętych dofinansowaniem – powiedział. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 29 maja 2020 r. 

Program „Sokół” umożliwia wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które będą służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub stworzeniu technologii. Na ten cel do wykorzystania z puli programu jest jeszcze ponad 2 mld zł.

Tak jak zapowiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, poszerzono ofertę „Sokoła” o kolejną grupę potencjalnych beneficjentów. Tym razem o dofinansowanie mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy (tak było w poprzednich naborach), ale również jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Zgłaszane do Narodowego Funduszu przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) wskazanych w programie. W VI naborze można ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia, które mogą mieć przełożenie na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci np. zmniejszenia emisji CO2, racjonalnego zarządzania energią, zużycia materiałów, zmniejszenia ilości odpadów, usprawnienia monitorowania i sygnalizacji zagrożeń w środowisku. W celu pozytywnego wpływu na zwiększenie innowacyjności sektora przedsiębiorców/JST oferta NFOŚiGW została wzbogacona o kolejne obszary, w tym m.in. oświetlenie, sensory elastyczne czy wprowadzenie rozwiązań Internetu Rzeczy, które znalazły już szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, w monitorowaniu aktualnego stanu środowiska, ale także w urządzeniach pomagających w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu.

W „Sokole” przewidziano dofinansowanie bezzwrotne (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki (dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożenia technologii). W VI rozdaniu nie bez znaczenia jest zmniejszenie oprocentowania pożyczek preferencyjnych do wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie stałego oprocentowania w wysokości 1,5% dla JST/podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

NFOŚiGW rozpocznie nabór 17 lutego 2020 r. i zakończy go 29 maja 2020 r. W tym czasie planuje przeszkolić przedsiębiorców z przygotowania wniosków. Terminy szkoleń zostaną podane na stronie internetowej Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.

Dotychczas z dofinansowania NFOŚiGW – w ramach pięciu naborów „Sokoła” – skorzystało 22 przedsiębiorców, których łączna wartość projektów opiewa na ponad 172 mln zł (w tym wsparcie Narodowego Funduszu to 123 mln zł). Te pieniądze pozwoliły na sfinansowanie takich przedsięwzięć jak np. opracowanie: prototypu Mobilnego Kontenera Solarnego (Solar Networks Sp. z o.o.), termoutwardzalnej farby proszkowej luminescencyjnej odblaskowej oraz folii luminescencyjnej, luminescencyjnej odblaskowej (Luxo Sp. z o.o.), czy innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii bionawozu z odpadów (Ekotechnologie sp. c.).

Szczegółowe informacje dotyczące VI naboru dostępne są na stronie programu:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-vi/

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama