Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Narzędzia do oszczędzania

TAURON oferuje klientom biznesowym produkty, które pozwalają efektywniej zarządzać energią elektryczną i ciepłem. Ich wdrożenie pozwala obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, a nawet może być dla firm źródłem dodatkowych przychodów.

– Produkty optymalizujące zużycie mediów energetycznych są dla nas szczególnie istotne. Pozwalają naszym klientom obniżyć koszty mediów nawet o 30%, a jednocześnie wpisują się w Zielony Zwrot TAURONA. Strategia ta oznacza bowiem nie tylko inwestowanie w odnawialne źródła energii, ale również tworzenie narzędzi wspomagających racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych – podkreśla Rafał Soja, Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż.

W pakiecie, który TAURON oferuje klientom, znalazły się następujące rozwiązania: Zarządzanie Energią, Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, Audyt Efektywności Energetycznej i Redukcja Mocy.

Zarządzanie Energią to rozwiązanie, które pomaga obniżyć zużycie ciepła i energii elektrycznej nawet o 30 procent. Produkt jest kierowany do zarządców hal widowiskowych, galerii handlowych i biurowców. Inteligentny system, oparty na nowoczesnej technologii, pozwala na bardziej efektywne zarządzanie układami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Algorytmy zarządzania zużyciem mediów energetycznych są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa to z kolei narzędzie, które wskazuje obszary, gdzie kryją się możliwości poprawy efektywności. Dla dużych podmiotów taki audyt jest obowiązkowy co cztery lata.

Audyt Efektywności Energetycznej jest natomiast szczególnie przydatny dla firm, które za realizację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną chcą uzyskać białe certyfikaty. W tym przypadku korzyść jest podwójna. Po pierwsze przedsiębiorstwo optymalizuje zużycie mediów energetycznych, po drugie uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów.

Źródłem finansowych korzyści dla klientów może być również produkt Redukcja Mocy. Rozwiązanie to polega na tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę za ograniczenie – w odpowiedzi na zapytanie TAURONA – zużycia energii elektrycznej w określonym czasie. Szczegóły funkcjonowania tego mechanizmu określane są w dwustronnej umowie.

Skala korzyści związanych z wdrożeniem produktów TAURONA, które optymalizują zużycie mediów energetycznych, zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz specyfiki obiektu. Szczegóły wdrożenia tych produktów przedstawiają klientom doradcy. Informacje można również uzyskać po kontakcie ekspertami na stronie www.biznes.tauron.pl

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama