OZE

Nowa farma wiatrowa Energi przed rozruchem

Wszystkie turbiny na nowej farmie wiatrowej Energi w Przykonie są już zainstalowane. Zakończono także prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia niezbędnej do wyprowadzenia mocy. Wkrótce rozpoczną się testy rozruchowe nowej inwestycji OZE w Grupie Energa. To kolejny krok do dalszego zwiększania udziału OZE w miksie wytwórczym Energi.

Na terenie farmy wiatrowej Przykona (pow. turecki) trwa ostatni etap prac mający na celu przygotowanie inwestycji do testu rozruchowego, zaplanowanego na I kwartał 2020 r. Zakończono instalację ostatniej z dziewięciu turbin wiatrowych oraz budowę linii kablowej średniego napięcia.

Instalacja turbin trwała od października do połowy grudnia 2019 r. Z uwagi na trudne warunki geologiczne turbiny posadowiono na fundamentach żelbetowych, pod którymi dokonano wzmocnienia podłoża (na podstawie indywidualnych projektów  geotechnicznych). Montaż turbin był uzależniony od panujących warunków atmosferycznych – prace budowlane były wstrzymywane przy gęstej mgle i wietrze wiejącym z prędkością powyżej 10 m/s. W grudniu 2019 zakończono również prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia łączącej FW Przykona z GPZ Żuki o długości ok. 11 km. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem budynków rozdzielni w urządzenia elektroenergetyczne.

Wkrótce pierwsze testy 

Zakończenie budowy Farmy Wiatrowej Przykona oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na drugi kwartał 2020 r. Testy odbędą się w I kwartale br.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wchodzi 9 wiatrowych generatorów energii. Każdy z nich ma zainstalowaną turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. Wiatraki Energi to jedne z największych aktualnie instalowanych w Polsce. Ich dostawcą jest firma Vestas. Wiatraki mają imponującą wysokość: 117 m – do piasty turbiny natomiast długość łopaty wynosi 63 m. W najwyższym punkcie, wiatraki osiągają wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu.

Moc zainstalowana wyniesie 31,05 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na ok. 75 GWh. Nowa inwestycja Grupy Energa w grudniu 2019 r. wygrała aukcję OZE ogłoszoną przez URE.

Nowa farma na miejscu po kopalni

Nowa farma powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki). Tam także powstaje także kolejna inwestycja Energi – farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 19,83 MWe.

Inwestycje zlokalizowane są na terenach poeksploatacyjnych kopalni węgla brunatnego Adamów. Działalność Grupy Energa doskonale wpisuje się w rewitalizację wspomnianego obszaru. Dzięki tym przedsięwzięciom tereny poprzemysłowe zmieniają się w obszar produkcji zielonej energii. Nowa farma wiatrowa została zaprojektowana w oparciu o najnowsze dostępne technologie przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi.

Silna pozycja Energi w OZE

Powstająca farma wiatrowa Przykona jest kolejną inwestycją Energi, która ma na celu realizację założeń Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa, zakładającą dalsze utrzymanie silnej pozycji w zakresie wytwarzania energii odnawialnej. Moc zainstalowana obiektów OZE w Grupie Energa wzrośnie o 6%, a w przypadku farm wiatrowych – 15 % w stosunku do obecnie posiadanych.

W Grupie Energa obecne  udział produkcji OZE w ogólnej produkcji energii Grupy Energa wynosi 36%. Natomiast udział mocy OZE w całkowitej mocy źródeł wytwórczych Grupy Energa wynosi 38%. Jest to największy udział procentowy z dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Jest to zgodne z polityką rządu w obszarze wytwarzania energii.

Energa planuje dalszy rozwój OZE. Wśród tych przedsięwzięć są m.in.: farma fotowoltaiczna o mocy 8 MWe w Borkach Wielbarskich, farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 19,83 MWe (pow. turecki) oraz największy polski magazyn bateryjny energii przy farmie wiatrowej w Bystrej (niedaleko Gdańska), o docelowej mocy 6 MWe i pojemności 27 MWh.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama