Ciepłownictwo

60% pieców węglowych w sercu Śląska do wymiany

60% ankietowanych gospodarstw domowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, korzystających obecnie z pieców węglowych musi do końca 2021 r. zmienić sposób ogrzewania. Takie dane płyną z badania opinii publicznej, dotyczącego znajomości i konsekwencji przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie TAURON Ciepło.

Badanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2019 r. na terenie miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej, gdzie TAURON Ciepło dostarcza ciepło sieciowe. – Przeprowadziliśmy badania, w ramach których chcieliśmy uzyskać aktualne i miarodajne dane, na temat świadomości społecznej dotyczącej konieczności wymiany źródła ogrzewania – mówi Małgorzata Kuś, Rzecznik Prasowy TAURON Ciepło.

O uchwale antysmogowej słyszało 76,8% ankietowanych, jednak aż 22,1% z nich uznało, że zapisy ich nie dotyczą, a kolejne 54% przyznało, że nie ma wiedzy na ten temat. Pytania skierowane do obecnych użytkowników kotłów węglowych ujawniły, że tylko 2,9% tych urządzeń jest najwyższej, piątej klasy energetycznej. Kluczowym zagadnieniem, jakie badano był rok produkcji kotła, który wraz z informacją o klasie energetycznej urządzenia wyznacza termin jego wymiany. Okazało się, że 60,1% obecnie użytkowanych kotłów będzie trzeba wymienić do końca 2021 r., ponieważ zostały wyprodukowane przed 1 stycznia 2012 r.

– Wyniki badania pokazują, że pomimo różnorodnych działań informacyjnych, do znacznej części opinii publicznej nie dotarła informacja na temat przepisów uchwały i wynikających z nich obowiązków – mówi rzecznik prasowy TAURON Ciepło. – Równocześnie, znaczący odsetek osób z konurbacji śląsko-dąbrowskiej, które w najbliższych dwóch latach będą musiały wymienić źródło ciepła, deklaruje chęć podłączenia ciepła sieciowego – dodaje Małgorzata Kuś.

Raport z badań dostępny jest na stronie www.tauron-cieplo.pl/kampaniaantysmogowa

W styczniu br. TAURON Ciepło zainaugurował kampanię pt. „Sprawdź, czy Twój domowy kocioł zda egzamin z uchwały antysmogowej”. Ciepło sieciowe jest czyste i bezpieczne dla środowiska, ponieważ jest produkowane w elektrociepłowniach, które spełniają rygorystyczne normy emisyjne oraz są poddane stałej kontroli i monitoringowi. Proces podłączenia ciepła sieciowego może trwać do kilkunastu miesięcy. Dlatego dla użytkowników najstarszych kotłów to ostatni moment na podjęcie decyzji o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej obejmuje trzy etapy:

  1. Sprawdzenie na wniosek zarządcy budynku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
  2. Informacja z TAURON Ciepło, która określa niezbędne prace do wykonania, a także ich terminy i koszty podłączenia. Po stronie Spółki jest koszt doprowadzenia sieci do budynku, a po stronie odbiorcy wykonanie instalacji wewnętrznej.
  3. Po akceptacji oferty, mieszkańcy podejmują wspólną decyzję o podłączeniu budynku do sieci, a TAURON Ciepło rozpoczyna prace przyłączeniowe.

Uchwała antysmogowa województwa śląskiego

W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, której celem jest poprawa jakości powietrza. Uchwała wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności kotłów, kominków i pieców, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło.

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania takich paliw jak: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem; muły  węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem; paliwa, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Uchwała antysmogowa precyzuje terminy, w których konieczna jest wymiana ogrzewania, na bardziej ekologiczne.

Harmonogram wymiany/demontażu starych kotłów węglowych

Data produkcji kotła Czas na wymianę kotła
1 stycznia 2012 1 stycznia 2022
1 stycznia 2014 1 stycznia 2024
1 stycznia 2016 1 stycznia 2026
1 stycznia 2018 1 stycznia 2028

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Działy

Reklama