Paliwa dla energetyki

Nowy Zarząd PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA powołała nowy Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w dniu 9 stycznia 2020 r. powołała z dniem 10 stycznia 2020 r. następujące osoby do składu Zarządu PGNiG wspólnej VI kadencji:

– Jerzego Kwiecińskiego – Prezesa Zarządu PGNiG,

– Roberta Perkowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,

– Jarosława Wróbla – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,

oraz z dniem 15 stycznia 2020 r.:

– Przemysława Wacławskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

– Arkadiusza Sekścińskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Kadencja wspólna Zarządu Spółki trwa 3 lata.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA odwołała, w związku z upływem trzyletniej wspólnej kadencji, ze skutkiem na koniec dnia 9 stycznia 2020 r.:

– Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG,

– Michała Pietrzyka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

– Roberta Perkowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,

– Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,

– Łukasza Kroplewskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama