OZE

Projekty fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna wygrały aukcję OZE organizowaną przez URE

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zbuduje w 2020 r. cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zwycięstwu projektów: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1 i PV Lutol2 w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W ramach projektu, obok farmy fotowoltaicznej powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

– To dopiero początek naszych inwestycji fotowoltaicznych. Zgodnie z Programem PV Grupy Kapitałowej PGE w ciągu dekady zamierzamy zbudować instalacje o mocy nawet 2,5 GW i  umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Będą to zarówno małe, jednomegawatowe projekty, jak i duże przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, dzierżawionych od prywatnych właścicieli, a także na gruntach partnerów takich, jak: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,  Polskie Koleje Państwowe, KGHM Polska Miedź czy Grupa Azoty „Siarkopol”, z którymi nasza spółka nawiązała bliską współpracę – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa PGE Energia Odnawialna.

Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Zwycięzcami zostały podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, otrzymując w zamian gwarancję, że nie zmieni się ona w całym piętnastoletnim okresie wsparcia. W przypadku projektów PV PGE Energia Odnawialna realizowanych w gminach: Annopol, Lesko i Lubsko chodzi o lata 2021-2035.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A. 

Działy

Reklama