Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Lumi podbija Warszawę

Lumi to jeden z najmłodszych sprzedawców energii elektrycznej na rynku, który rozpoczął działalność w kwietniu 2018 r. z ofertą dla klientów z Warszawy. Spółka systematycznie zwiększa tempo sprzedaży i obecnie obsługuje już kilkadziesiąt tys. gospodarstw domowych w stolicy Polski. Lumi wybiera już ponad 85% warszawiaków, którzy decydują się zmienić sprzedawcę energii. W 2020 r. sprzedawca znów zaproponuje konkurencyjną ofertę.

Z powodu historycznych uwarunkowań rynkowych mieszkaniec Warszawy, niebędący klientem Lumi, płaci za energię elektryczną więcej niż mieszkańcy innych polskich miast.
Jeśli wybierze Lumi, oferujące niższą cenę za energię elektryczną i opłatę handlową, połączone z gwarancją stabilności i bezpieczeństwa dostaw, może obniżyć swoje rachunki za prąd.

Taki poziom usług i pakiet korzyści nie jest możliwy do osiągnięcia przez żadnego innego alternatywnego sprzedawcę energii elektrycznej w Polsce, a jak pokazują ostatnie wydarzenia na rynku związane z upadkiem niezależnych podmiotów, nie powinno to być przez klientów pomijane.

Sukces Lumi oparty jest na dwóch głównych długoterminowych celach strategii biznesowej. Pierwszym jest wyznaczanie nowych standardów w sprzedaży energii elektrycznej (np. spółka wprowadziła możliwość podpisania przez klienta umowy bez wychodzenia z domu dzięki podpisowi elektronicznemu, z którego może skorzystać każdy posiadacz telefonu komórkowego).

Drugi cel to nastawienie na pozyskanie nowych klientów i ich późniejsze utrzymanie dzięki wysokiej jakości obsłudze posprzedażowej i atrakcyjnym ofertom. Lumi gwarantuje ofertę bez haczyków, która jest korzystniejsza w stosunku do oferty dominującego sprzedawcy działającego na terenie Warszawy.

Jakie rachunki za prąd zapłacą mieszkańcy Warszawy w 2020 r.? To zależy od kogo go kupią.

Decydujący wpływ na wysokość stawek oferowanych warszawiakom ma sytuacja na rynku hurtowym energii – głównie ze względu na koszt zakupu uprawnień do emisji CO2, unijny podatek płacony przez polskie elektrownie – na którym zaopatrują się sprzedawcy. Spowodowała ona, że tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy mają obowiązek zatwierdzania taryf z Urzędem Regulacji Energetyki, wnioskują o podwyżkę cen energii elektrycznej dla klientów indywidualnych w 2020 r.

Lumi takiemu procesowi taryfikowania nie podlega i ma pełną elastyczność w kształtowaniu cen w swoich ofertach. Pozwala to spółce na bieżąco reagować na sytuację na rynku hurtowym energii oraz na działania konkurencji, które są najważniejszym elementem branym pod uwagę przy kształtowaniu oferty Lumi.

Lumi dla Grupy Kapitałowej PGE, której jest częścią, stanowi inwestycję długoterminową, mającą na celu przejęcie części rynku warszawskiego. Dlatego Lumi prowadzi intensywne działania marketingowe, aby zainteresować klienta atrakcyjną kosztowo ofertą, niedostępną u konkurencji.

Biorąc pod uwagę zwiększone ceny energii dostępne dla mieszkańców stolicy Polski u dominującego sprzedawcy na tym lokalnym rynku, Lumi będzie zawsze gotowe do zaproponowania klientom atrakcyjniejszej oferty, także tym, którzy w kolejnych latach będą chcieli przedłużyć umowę w Lumi.

Możliwości bardzo atrakcyjnego ofertowania wynikają m.in. z odmiennej sytuacji Lumi i czterech sprzedawców pełniących funkcję sprzedawców z urzędu, czyli spółek obrotu Enei, Energi, Taurona i PGE. Zgodnie z prawem za pomocą taryfy dla klientów indywidualnych muszą oni w pełni zbilansować koszty własnej działalności, co oznacza również pokrycie wysokich kosztów stałych, niezbędnych do obsługi łącznie kilkunastu milionów odbiorców.

Źródło: Lumi

Działy

Reklama