OZE

Islandia, Liechtenstein i Norwegia inwestują w polskie eko-projekty

Islandia, Liechtenstein i Norwegia przeznaczają 150 tys. euro (ponad 646 tys. zł) na nawiązanie lub wzmacnianie współpracy z polskimi beneficjentami. Nabór wniosków na wspólne projekty w obszarze m.in. energii odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz adaptacji i łagodzenia zmian klimatu rozpocznie się 10 stycznia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 września 2020 r. Lista projektów, które przejdą pozytywną ocenę podlega zatwierdzeniu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Przedmiotem wsparcia są nieinwestycyjnie działania polegające na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między polskimi beneficjentami a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Partnerskie projekty muszą dotyczyć przynajmniej jednego z obszarów programowych, którymi są: energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne; łagodzenie zmian klimatu i adaptacja; środowisko i ekosystemy.

Zakres finansowania projektów bilateralnych (biorą w nich udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski) obejmuje m.in.: wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami z Państw-Darczyńców a podmiotami z Polski, poszukiwanie partnerów przed przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie lub w jego trakcie, tworzenie sieci kontaktów, wymianę wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk.

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce lub w Państwie-Darczyńcy są uznawane za wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w naborze.

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna kwota wsparcia wynosi 1 tys. euro, zaś maksymalna – 20 tys. euro.

Pierwszy nabór wniosków – o dofinansowanie ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – ogłosił Minister Klimatu, który jest Operatorem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do NFOŚiGW elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępnej pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/. Pytania dotyczące naboru można zadawać mailowo: mfeog@nfosigw.gov.pl lub mfeog@klimat.gov.pl.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama