OZE

Energa OZE podpisała umowę w sprawie nowej farmy PV

Spółka Energa OZE podpisała umowę przedwstępną na przejęcie spółki PV Wielbark sp. z o.o., będącej właścicielem budowanej obecnie farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa zwiększy się o dodatkowe 8 MWe. Obecnie Energa OZE zarządza dwoma farmami PV.

W czwartek, 12 grudnia br. Zarząd spółki Energa OZE podpisał umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością PV Wielbark, do której należy obecnie realizowana inwestycja budowy nowej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich (gm. Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie). Moc zainstalowana tej farmy będzie wynosiła 8 MWe. Strony podpisały także porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej akwizycji kolejnych instalacji fotowoltaicznych. W imieniu Energa OZE SA umowę podpisali wiceprezesi Zarządu: Mariusz Gajda i Krzysztof Kurt.

Na realizowaną inwestycję będzie składać się ponad 24 tys. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na powierzchni ponad 15 ha. Szacowana roczna produkcja energii w pierwszym roku wyniesie ponad 8 tys. MWh. Szacuje się, że dzięki wytwarzaniu energii w PV Wielbark, roczne zmniejszenie emisji CO2 może wynieść prawie 5 mln kg.

 – Bycie liderem wśród polskich grup energetycznych, w udziale wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł, zobowiązuje nas do ciągłego utrzymywania tej pozycji. Kolejnym krokiem jest podpisana właśnie umowa przedwstępna na zakup PV Wielbark – mówi kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko. – Nasza każda kolejna nowa inwestycja w OZE jest korzystna zarówno pod względem biznesowym, jak również – co jest dla nas szczególnie ważne – ochrony środowiska naturalnego. Naszym działaniem przyczyniamy się do wypełnienia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

PV Wielbark to nie jedyna inwestycja Energi OZE w dziedzinie farm fotowoltaicznych. W listopadzie br. spółka ogłosiła przystąpienie do realizacji jednego z największych projektów PV w Polsce – farmy fotowoltaicznej PV GRYF. Obiekt powstanie w gminie Przykona, obok budowanej obecnie farmy wiatrowej. Moc zainstalowana będzie wynosić 19,83 MWe.

Energa OZE osiąga wzrost wolumenu wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł przez dywersyfikację. Zarówno przez budowę lub optymalizację różnych rodzajów obiektów – farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne, jak również przez stosowanie różnych modeli biznesowych. W przypadku obiektów PV Gryf i FW Przykona – spółka buduje je od podstaw. Natomiast, jeżeli chodzi o inwestycję PV Wielbark – przejmuje realizowaną już budowę.

Po oddaniu do użytku PV Wielbark i PV Gryf, Energa OZE będzie zarządzać łącznie czteroma obiektami tego typu. Obecnie spółka jest właścicielem dwóch dużych farm fotowoltaicznych. PV Czernikowo we wsi Wygoda, pod Toruniem jest jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Natomiast druga eksploatowana farma PV Delta  zlokalizowana jest niedaleko Gdańska.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Źródło: Grupa Energa

Działy

Reklama