EkoMobility

Zero-emisyjna Europa według Avere

Jak powinien wyglądać europejski transport według The European Association for Electromobility? Czy czeka nas rewolucja, czy zmiany będą miały powolny, ale konsekwentny charakter?

Widmo kryzysu klimatycznego sprawiło, że Unia Europejska stara się podjąć działania mające zapewnić tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku. By ograniczyć zanieczyszczenie i nadmierne wykorzystanie surowców niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, a także rozwój technologii. Przyczyni się to między innymi do większej popularności elektromobilności, będącej bezpośrednią drogą do dekarbonizacji transportu.

Eksperci Avere spodziewają się, że w ciągu najbliższych lat rynek elektromobilności będzie rósł coraz szybciej. Pomoże to Unii Europejskiej osiągnąć krótko- i długoterminowe cele w zakresie ograniczenia emisji. By tak się stało niezbędne są następujące kroki:

  • Uczynienie z elektromobilności jednego z priorytetowych elementów agendy Komisji Europejskiej i zagwarantowanie przez nią, że Europa nie pozostanie w tyle za resztą świata;
  • Wsparcie rozwoju technologii związanej z produkcją baterii wykorzystywanych w transporcie poprzez inwestycje i działania na rzecz przejrzystości regulacji prawnych;
  • Aktualizacja dyrektywy AFID w celu poprawienia dostępności infrastruktury ładowania oraz uczynienia jej jak najbardziej przystępnej dla użytkowników pod względem prostoty użytkowania i niezawodności;
  • Konsekwentne prowadzenie działania mających na celu instalację infrastruktury ładowania w budynkach mieszkalnych i nie tylko, będące kontynuacją dyrektywy EPBD i zadbanie o uproszczenie procedur wymaganych do ich montażu;
  • Maksymalizacja synergii sektora transportowego i energetycznego, m.in. dzięki technologii V2G.

Niestety, zakres części z tych działań wyklucza ekspresowe zmiany, ale tempo w jakim europejski transport przejdzie przemianę z całą pewnością będzie zależeć o stanowczości w ich realizacji. Z całą pewnością chcielibyśmy, żeby w ciągu wspomnianych pięciu lat na drogach przybyło jak najwięcej nisko- i zeroemisyjnych pojazdów.

Źródło: Grupa LOTOS SA

Działy

Reklama