Paliwa dla energetyki

Kolejny krok do realizacji inwestycji Baltic Pipe

W dniu 6 grudnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego pn. „Rurociąg podmorski Baltic Pipe – część Polska”. Decyzja zostanie wydana po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tzw. specustawy).

Wniosek złożony przez GAZ-SYSTEM obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Pogorzelica na których zostanie wybudowana infrastruktura przesyłowa związana z wyjściem na ląd gazociągu podmorskiego Baltic Pipe oraz część podmorską rurociągu położonego na polskich obszarach morskich.

Budowa gazociągu podmorskiego to jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach projektu Baltic Pipe na terenie Polski. Wydanie decyzji lokalizacyjnej w pierwszym kwartale 2020 r. przez  Wojewodę Zachodniopomorskiego umożliwi Spółce GAZ-SYSTEM złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla tej części projektu Baltic Pipe.

Link do strony ZUW: www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=11248

Gazociąg podmorski – kluczowe fakty

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama