Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w listopadzie

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 90/ 2019, w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w listopadzie 2019, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w poprzednich miesiącach dostępne są w sekcji Energia elektryczna – Ceny, wskaźniki

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama