OZE

ECO z własnym prądem

W ECO powstają obecnie trzy instalacje fotowoltaiczne: w Opolu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Każda z nich ma moc około 24 kW. Moc układów w Kluczborku i Strzelcach Opolskich została dobrana tak, aby pokryć zapotrzebowanie tych zakładów na energię elektryczną w okresie letnim. Szacunki zostały dokonane w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie na moc. Instalacja powstająca w Opolu również będzie miała moc około 24 kW, jednak pokryje tylko część potrzeb opolskiej siedziby ECO i zlokalizowanej tu elektrociepłowni, bo zapotrzebowanie to znacząco różni się od potrzeb zakładów lokalnych.  

– Budowa instalacji fotowoltaicznych w ECO ma charakter pilotażowy, ale nie przełomowy – mówi Mirosław Romanowicz, Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO –  nie ma tu mowy o pełnym zaspokojeniu potrzeb w zakresie energii elektrycznej, bo cel realizacji tych projektów jest dużo bardziej dalekosiężny. Budując te instalacje budujemy równocześnie kapitał kompetencyjny.

Powstające układy to poligon doświadczalny dla inżynierów z Grupy Kapitałowej ECO, bowiem zostały zaprojektowane właśnie w ECO. Budowy w Strzelcach Opolskich i Kluczborku są realizowane przez zatrudnionych lokalnie pracowników ECO. I choć w Opolu inwestycję zrealizuje firma zewnętrzna, to w przyszłości pracownicy techniczni z Grupy będą zajmować się serwisowaniem i obsługą wszystkich instalacji. To spora porcja nowych umiejętności dla opolskich ciepłowników.

– Inwestycja w rozwój naszych pracowników to najlepszy kapitał do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej ECO – dodaje Mirosław Romanowicz –  to inwestycja przynosząca największe zyski, choć nie można na nią patrzeć wyłącznie przez pryzmat przepływów finansowych.

Realizacja trzech systemów ogniw fotowoltaicznych wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 59 ton w skali roku.

– Rynek ciepła w Polsce ewoluuje nieustannie – mówi Mirosław Romanowicz – zmieniają się technologie, ale też priorytety klientów. Od kilku lat przy wyborze ogrzewania brane jest pod uwagę obciążenie środowiska związane z jego wytworzeniem, a kryterium związane z ekologią znacząco zyskuje na wartości w porównaniu do kryterium związanego z ceną.

Inwestycje zostaną oddane do użytku z końcem 2019 r.

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu

Działy

Reklama