Elektroenergetyka

Minister Kurtyka przewodniczy szczytowi MAE w Paryżu

Określenie priorytetów pracy i analityki Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) na kolejne dwa lata, a także zestawienie priorytetów sektorowych największych przedsiębiorstw energetycznych świata z politykami i planami rządów to główny cel posiedzenia Rady Zarządzającej MAE na szczeblu Ministerialnym, któremu przewodniczy Minister Klimatu Michał Kurtyka. Spotkanie odbywa się w dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Paryżu.

Otwierając ministerialny szczyt MAE 2019, Minister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że transformacja systemów energetycznych i ochrona klimatu to zadania, które wymagają przemyślanego planu i które nie mogą się odbyć bez sektora energetycznego i inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

– Transformacja energetyczna jest niezbędna, ale aby mogła się udać, musi być sprawiedliwa. Tak aby jej koszty były jak najmniej odczuwalne dla społeczeństwa – zaznaczył.

Minister Kurtyka podkreślił też rolę Międzynarodowej Agencji Energetycznej w tworzeniu i wyznaczaniu najnowszych kierunków w obszarze energii.

– Dzięki MAE wiemy, jak zapewniać bezpieczeństwo energetyczne. Uczymy się tego dzięki takim publikacjom jak np. „World Energy Outlook”. To, co zawdzięczamy Agencji, to oparta na faktach i bezstronna analiza dot. tematów energetycznych, która pomaga w podejmowaniu rozsądnych decyzji politycznych – powiedział.

Kobiety w energetyce

Pierwszego dnia posiedzenia w ramach szczytu MEA minister Kurtyka uczestniczył także w spotkaniu „Kobiety w energii: promowanie równego udziału na rzecz przyszłości czystej energii”, podczas którego dyskutowano nt. zwiększenia aktywność kobiet w sektorze energetycznym.

Wg szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej liczba miejsc pracy w sektorze OZE wzrośnie z 10,3 mln w 2017 r. do ok. 29 mln w 2050 r. To może być dobra okazja dla kobiet do odgrywania ważnej roli w dążeniu do przekształcenia sektora energetycznego – zauważył Minister.

Energia dla Afryki

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, wziął również udział w dyskusji dot. kontynentu afrykańskiego, w trakcie którego podkreślił, że świat energii przechodzi zasadniczą transformację, a Afryka będzie odgrywać kluczową rolę w tym procesie.

Afryka, jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków energii, stoi w obliczu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na energię. Zrównoważony rozwój gospodarczy kontynentu jest niezbędny, aby zaspokoić potrzeby wzrostu populacji – powiedział.

– Kontynent afrykański ma dostęp do zasobów odnawialnych i gazu ziemnego na wielu obszarach. Obecnie są one jednak wykorzystywane w niewystarczającym stopniu. Wyzwaniem dla rządów jest zwiększenie zaufania do takich inwestycji – dodał Minister.

Technologia wodorowa

Minister Klimatu otworzył też spotkanie „Wodór: priorytety krótkookresowe dla rządów i przemysłu”. W opinii ministra Kurtyki wodór jest jednym z rozwiązań energetycznych, które mogą przyczynić się do rozwoju ekologicznego transportu.

– Aby osiągnąć wymagane ograniczenie emisji w sektorze transportu, konieczne jest przejście na odnawialne lub niskoemisyjne nośniki energii. Wodór ma do odegrania istotną rolę w realizacji tego celu – powiedział.

Spotkania bilateralne

Minister M. Kurtyka podczas szczytu IEA odbył również szereg spotkań bilateralnych m.in. z delegacją USA, Holandii, Singapuru i Japonii. Rozmowy dotyczyły neutralności klimatycznej i sprawiedliwej transformacji, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama