News » Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE

Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE

28 listopad 2019 Możliwość komentowania Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE została wyłączona Share 'Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE' on Facebook Share 'Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE' on Email Share 'Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE' on Print Friendly

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Komisję Konkursową PGE Energia Ciepła wynika, że zdecydowana większość odpadów utylizowanych w ITPOE w Rzeszowie będzie dostarczana z Rzeszowa i ościennych gmin. Ostateczne wyniki PGE Energia Ciepła ogłosi w ciągu tygodnia.

W postępowaniu na dostawę odpadów do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie wzięło udział 27 podmiotów. – Tak duże zainteresowaniem ogłoszonym przez PGE Energia Ciepła konkursem na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOE w Rzeszowie pokazuje, że decyzja o konkursie była słuszna – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła. – Przeprowadziliśmy otwarte, transparentne postępowanie, do którego mogli przystąpić wszyscy chętni. Znowelizowana ustawa o odpadach zniosła tzw. regionalizację, dlatego zdecydowaliśmy się dać szanse wszystkim gminom, aby mogły dostarczać swoje odpady do ITPOE – dodał Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, zagwarantowała,  że co najmniej 50% niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych trafi do ITPOE z terenu województwa podkarpackiego. – Komisja konkursowa jeszcze pracuje i analizuje szczegółowo złożone oferty, ale mogę już dzisiaj powiedzieć, że ok. 2/3 odpadów utylizowanych w ITPOE będzie pochodzić z Rzeszowa i ościennych gmin. Podpisanie umowy z Rzeszowem pozwoli na dostawę odpadów według zgłoszonych przez miasto potrzeb – podkreślił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Analiza złożonych ofert potwierdza również fakt, że w Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na instalacje takie, jak ITPOE. Dlatego też PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła zainicjowały we wrześniu 2019 r. podpisanie Listu Intencyjnego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem na budowę II linii ITPOE.
Przystąpimy do prac związanych z realizacją projektu II linii ITPOE tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Rozbudowa instalacji powinna rozwiązać problem Podkarpacia z zagospodarowaniem odpadów zmieszanych. Liczymy na współpracę z samorządem Miasta Rzeszowa w zakresie leżącym po stronie miasta – zaznaczył prezes Wojciech Dąbrowski.

Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem wejścia w życie w dniu 6 września 2019 r. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach.  Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: www.pgeenergiaciepla.pl 

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25% udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) należąca do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki. Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń do oczyszczania spalin ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Wpis został opublikowany 28 listopad 2019 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć