Elektroenergetyka

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na 2024 r.

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2024. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2024”.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama