Ciepłownictwo

Innowatorzy zaprogramują elektrociepłownię

PGE Energia Ciepła oraz PGE Nowa Energia, spółki Grupy Kapitałowej PGE, zapraszają do udziału w hackathonie Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej”. W tym roku poszukiwane są inspirujące i innowacyjne rozwiązania z obszaru energetyki cieplnej. Wydarzenie zostało objęte Patronatem J.M. Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, a partnerem naukowym jest Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Rejestracja trwa do 5 grudnia. Hackathon odbędzie się 13-14 grudnia w Centrum Energetyki AGH.

Zarządzanie energią, to jeden z elementów gospodarki opartej na wiedzy. Właściwe wykorzystanie jednostek wytwórczych i optymalizacja ich pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii wpływa na zmniejszenie emisji CO2, oszczędzanie paliw dla przyszłych pokoleń i czyste powietrze w miastach.
„PGE Energia Ciepła poszukuje rozwiązań i inwestuje w projekty, które wpływają na ochronę klimatu, ochronę powietrza w miastach oraz wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem tegorocznego hackathonu Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej” jest popularyzacja ciepła systemowego, jako efektywnego źródła energii dla gospodarstw domowych. Dodatkowo wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, metod programowania oraz analizy danych ma kluczowy wpływ na efekt optymalizacji” – powiedział Piotr Szarek, Członek Zarządu PGE Energia Ciepła.
– To już kolejny raz, kiedy Akcelerator PGE poszukuje innowacyjnych rozwiązań w modelu open innovation. Chcemy być partnerem dla twórców ciekawych projektów mających potencjał do wdrożenia w naszej Grupie PGE. Dzięki takim inicjatywom, jak hackathon HackOn – wierzę, że dotrzemy z zaproszeniem do współpracy także do programistów, młodych przedsiębiorców i szeroko pojętego środowiska akademickiego. Jestem pewien, że w połączeniu naszych pomysłów tkwią ogromne możliwości – dodał Daniel Maksym, Dyrektor ds. projektów PGE Nowa Energia.
– Nasz Wydział już od kilku pokoleń kształci inżynierów, tak aby potrafili rozwiązywać problemy związane z eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych. Jestem przekonany, że środowisko akademickie jest w stanie włączyć się do tego wymagającego zadania, jakim jest optymalizacja elektrociepłowni – powiedział prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
– Należy także pamiętać, że optymalizacja pracy systemów energetycznych prowadzi w konsekwencji do ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Jest to istotne w czasach, w których obecnie żyjemy – dodał dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH, Kierownik Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.
Ciepło do ogrzewania domów wyprodukowane w elektrociepłowni może pochodzić z wielu źródeł, ale które z nich są najbardziej przyjazne dla środowiska? Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby produkcja ciepła była efektywna? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy hackathonu, który odbędzie się 13-14 grudnia 2019 r. w Centrum Energetyki AGH.
– Tegoroczne zadanie, opracowane przez zespół inżynierów z Departamentu Badań i Rozwoju polega na opracowaniu algorytmu optymalizującego produkcję ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni – powiedział Tomasz Janda, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła. – W skład zespołu, powinny wchodzić osoby z kompetencjami z zakresu zaawansowanej analizy danych i metod optymalizacji. Kompetencje w obszarze energetyki konwencjonalnej – szczególnie w zakresie wytwarzania i magazynowania ciepła – mogą również okazać się przydatne – dodał Tomasz Janda.
– Jednym z celów kształcenia w szkołach wyższych jest inicjowanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy studentami a potencjalnym pracodawcami. Dzięki takiemu wydarzeniu, jak hackathon, możliwe staje się stworzenie naturalnego mostu pomiędzy zdobytą wiedzą na etapie edukacji a realnymi potrzebami przemysłu – dodał dr inż. Paweł Madejski, pracownik Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH.
Zwycięzcy oprócz nagrody pieniężnej będą mogli podjąć współpracę z ekspertami PGE, a nawet wdrożyć w życie swoje rozwiązanie.
To pierwszy hackathon organizowany w Krakowie przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE i jednocześnie drugi organizowany przez Akcelerator PGE. W ubiegłorocznym hackathonie, zadania koncentrowały się na rozwiązaniach wykrywających najbardziej energochłonne urządzenia w gospodarstwach domowych. Zarówno PGE Energia Ciepła jak i PGE Nowa Energia współpracują z uczelniami wyższymi w poszukiwaniu nowych innowacyjnych rozwiązań. W tym roku do współpracy zaproszono AGH.
Akcelerator PGE pełni rolę partnera dla twórców innowacji. Na co dzień poszukuje ich aktywnie, m.in. poprzez realizowanie autorskich hackathonów programistycznych, konkursów dla innowatorów i startupów, a także uczestnicząc w programach akceleracyjnych na szeroką skalę.

Informacje organizacyjne:
• Hackathon Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej” odbędzie się 13-14 grudnia w Centrum Energetyki AGH.
• Warunkiem udziału w Hackathonie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.AkceleratorPGE.pl/hackathon do 5 grudnia 2019 r. Każdy ze zgłoszonych zespołów dokona opłaty w wysokości 50 zł na konto bankowe Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
• Konkurs skierowany jest do wszystkich osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie programowania, analizy danych i metod optymalizacji. Uczestnicy mogą się zgłaszać jako zespoły 2-3-osobowe.
• Dla dwóch najlepszych projektów przewidziano nagrody – ich pula wynosi 18 tys. zł. Zwycięski zespół otrzyma 12 tys. zł.

Akcelerator PGE powstał, aby ułatwić kontakt z dużą organizacją i pomóc wprowadzić nowe rozwiązania z korzyścią dla startupów i dla Grupy PGE. Współpracuje ze startupami z różnych branż, nie tylko z tymi związanymi z technologiami energetycznymi. Poszukuje nowych rozwiązań, które mogą zoptymalizować procesy organizacyjne, np. sprzedaż, komunikację wewnętrzną, oraz systemy i aplikacje IT, które mogą być wykorzystane w środowisku Grupy PGE. Akcelerator PGE buduje partnerstwa z innymi programami akceleracyjnymi, uczelniami i instytucjami publicznymi, ponieważ wyspecjalizowane podmioty działające w otoczeniu biznesu (akceleratory komercyjne, inkubatory, parki technologiczne i inne) mogą również efektywnie proponować ciekawe innowacje dla korporacji. Więcej na: www.akceleratorpge.pl.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25% udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju. PGE Energia Ciepła w Krakowie zatrudnia ok. 700 pracowników, jest lokalnym partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, Mecenasem Kultury, w 2019 r. była nominowana do tytułu Filantropa Miasta Krakowa. Więcej na www.pgeenergiaciepla.pl.

PGE Nowa Energia spółka Grupy Kapitałowej PGE, największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce. Zadaniem spółki jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu oraz technologii. Opracowuje rozwiązania i usługi, które są włączane do działalności operacyjnej Grupy PGE. PGE Nowa Energia angażuje najlepszych specjalistów w branży, współpracuje z organizacjami komercyjnymi oraz publicznymi. Innowacyjne przedsięwzięcia, w które jest zaangażowana to: elektromobilność, akceleracja startupów, rozwiązania Smart Energy oraz związane z nimi nowe technologie i modele biznesowe stosowane w energetyce. PGE Nowa Energia jest pierwszym operatorem w Polsce, który zasila stacje ładowania 100% energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Więcej na www.pgene.pl.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama