Elektroenergetyka

Informacja w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych służących do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc październik 2019 r.

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 78/2019, w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama