News » GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących…

GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

23 Paź 2019 Możliwość komentowania GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową została wyłączona Share 'GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową' on Facebook Share 'GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową' on Email Share 'GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową' on Print Friendly

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC), GAZ-SYSTEM wraz z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych przeprowadził drugą ocenę zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe.

Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń operatorzy opracowali wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku. W raportach oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia oraz określono, czy należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej.

Wnioski z przeprowadzonego badania rynku na zdolności przyrostowe:

a) Połączenie międzysystemowe Polska – Niemcy (Trading Hub Europe): w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami GAZ-SYSTEM i ONTRAS (IP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS), zgłoszono zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w punkcie wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS w kierunku z Polski do Niemiec, która przekracza obecnie dostępną zdolność techniczną. W celu spełnienia oczekiwań uczestników rynku zainteresowanych zdolnością przyrostową na tym połączeniu, operatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu fazy projektowania dla tego połączenia.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski a Trading Hub Europe.

b) Połączenie międzysystemowe Polska SGT – Niemcy (Trading Hub Europe): w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM ISO i GASCADE (IP Mallnow), GAZ-SYSTEM nie otrzymał zgłoszeń zapotrzebowania, dlatego po stronie polskiej nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej. Po stronie niemieckiej GASCADE otrzymał zgłoszenie zapotrzebowania, by w punkcie wejścia Mallnow istniejąca zdolność warunkowa (DZK) była oferowana jako zdolność ciągła (FZK). W związku z powyższym, po stronie niemieckiej GASCADE przeprowadzi niezbędne analizy techniczne.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim odcinkiem Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (SGT) a Trading Hub Europe.

c) Połączenie międzysystemowe Polska – Czechy: w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM i NET4GAS, zgłoszono zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w punkcie wyjścia z Polski do Czech. W celu spełnienia oczekiwań uczestników rynku zainteresowanych zdolnością przyrostową na tym kierunku, operatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu fazy projektowania dla tego połączenia.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Republiki Czeskiej.

d) Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa: w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową otrzymano zgłoszenie zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM i Amber Grid. Zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność będzie mogło zostać zrealizowane w ramach planowanego połączenia Polska – Litwa (GIPL), dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Litwy.

e) Połączenie międzysystemowe Polska – Słowacja: w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM i Eustream, nie otrzymano zgłoszeń zapotrzebowania, dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Słowacji.

Raporty z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową są również dostępne do pobrania na stronach ENTSOG.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

Wpis został opublikowany 23 Paź 2019 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć