Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

GAZ SYSTEM podpisał umowę na budowę węzła gazowego w Strachocinie

Spółka podpisała z wykonawcą robót budowalnych umowę na budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Strachocinie. Wartość umowy to ponad 131 mln zł.

Ten projekt to kluczowy element realizowanego przez GAZ-SYSTEM korytarza gazowego Północ – Południe. Dzięki węzłowi w Strachocinie (woj. podkarpackie) możliwe będzie elastyczne sterowanie przepływami gazu na południu Polski, w tym także eksport do naszych sąsiadów. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej przez GAZ-SYSTEM tworzy infrastrukturę umożliwiającą funkcjonowanie w przyszłości hubu gazowego. Pozostałe realizowane projekty w tym regionie, takie jak gazociągi: Hermanowice-Strachocina, Strachocina-Pogórska Wola, Pogórska Wola-Tworzeń, czy interkonektory Polska-Słowacja i Polska-Ukraina, zwiększą dostępność gazu ziemnego dla odbiorców.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego węzła rozdzielczo-pomiarowego Strachocina i gazociągu o średnicy DN 700, łączącego projektowany węzeł z istniejącym już węzłem Strachocina. Budowany węzeł oraz układ gazociągów ma być przystosowany do dwukierunkowego (rewersyjnego) przesyłu gazu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw.

Nowa infrastruktura gazowa połączona zostanie z projektowanymi gazociągami wysokiego ciśnienia: DN 700 Hermanowice-Strachocina, DN 1000 Strachocina-Pogórska Wola i DN 1000 Strachocina-Granica RP. Zamontowane zostaną uniwersalne śluzy nadawczo-odbiorcze, służące do tłokowania wspomnianych gazociągów.

Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Control Process S.A. Nadzór inwestorski nad budową węzła będzie sprawowała firma SGS Polska Sp. z o.o. Zakończenie prac planowane jest w 2021 r.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama