CSR w Energetyce

PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, w ramach programu “Dzielimy się ciepłem”, wsparła najbardziej potrzebujących w lokalizacjach, w których ma swoje elektrociepłownie. Projekt, który jest częścią społecznego zaangażowania spółki, został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu przede wszystkim wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Realizowany jest w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach i Zielonej Górze. PGE Energia Ciepła w ramach programu przekazała w 2019 r. łącznie ponad 300 tys. zł dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego.

Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu przede wszystkim wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Realizowany jest w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach i Zielonej Górze. PGE Energia Ciepła w ramach programu przekazała w 2019 r. łącznie ponad 300 tys. zł dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego.

Beneficjentami programu „Dzielimy się ciepłem” zostały w tym roku: Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA i Fundacja „Świat Wrażliwy” z Gdańska; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „MŁODY LAS” w Toruniu; Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie; Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania; Mieszkańcy Gminy Siechnice, będący w trudnej sytuacji materialnej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Jako największy producent ciepła w Polsce wspieramy tych, którzy tego ciepła potrzebują najbardziej. Dlatego angażujemy się wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pożytku publicznego w pomoc dla odbiorców wrażliwych społecznie, która jest skierowana na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Nasze działania zostały zauważone i docenione, a nasz program „Dzielimy się ciepłem” znalazł się wśród  projektów mających największą wartość dla społeczeństwa, co nas dodatkowo wspiera i motywuje do dalszej pomocy – podkreślił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” został wyróżniony w Rankingu 30×30 organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ranking przedstawia listę 60 najlepszych społecznych projektów biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama