News » Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy…

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy roczny wolumen obrotu białymi certyfikatami

7 Paź 2019 Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy roczny wolumen obrotu białymi certyfikatami została wyłączona Share 'Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy roczny wolumen obrotu białymi certyfikatami' on Facebook Share 'Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy roczny wolumen obrotu białymi certyfikatami' on Email Share 'Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy roczny wolumen obrotu białymi certyfikatami' on Print Friendly
  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu br. 26 524 207 MWh i był o 13,8% niższy niż we wrześniu 2018 r.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 11 936 421 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 38,5%.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE we wrześniu br. wyniósł 1 730 854 MWh, a więc o 27,1% mniej niż we wrześniu r. ub.
  • Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł r/r
    o 93,4%, do wolumenu 33 838 toe. Wolumen obrotu od początku roku przekroczył 411 ktoe, co oznacza ustanowienie nowego najlepszego rocznego wyniku w historii notowań.
  • We wrześniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 173 712 MWh, co stanowi spadek r/r o 21,5%.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu br. 26 524 207 MWh i był o 13,8% niższy niż we wrześniu 2018 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 16,7% r/r, do najwyższego w tym roku wolumenu 23 841 272 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 25,1%, do poziomu 2 682 935 MWh.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 242,79 zł/MWh – o 23,43 zł/MWh niższym niż w sierpniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2020 r. (BASE_Y-20) wyniosła 272,12 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,87 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w sierpniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 11 936 421 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 38,5 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 461 808 MWh, a więc o 43,6% mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 474 613 MWh, a więc o 72,7% wyższym niż we wrześniu 2018 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 106 976 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 123,0% r/r) oraz 367 637 MWh na RDBg (wzrost o 2,8% r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła we wrześniu br. do poziomu 50,81 zł/MWh, czyli o 0,02 zł/MWh względem sierpnia br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2020 r. (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 89,41 zł/MWh, a więc o 2,36 zł/MWh więcej niż w lipcu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł we wrześniu br. 1 730 854 MWh, a więc o 27,1% mniej w stosunku do września roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A) ukształtował się na poziomie 1 688 639 MWh, o 26,9% niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM instrumentu PMOZE_A wyniosła 132,04 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,05 zł/MWh względem sierpnia br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 33 838 toe (w tym 29 372 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 93,4%. Wolumen obrotu od początku roku przekroczył 411 ktoe, co oznacza ustanowienie nowego najlepszego rocznego wyniku w historii notowań (wartość wyższa od 400 ktoe w całym 2017 r.). Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wzrosła m/m o 44,99 zł/toe, do poziomu 1 558,94 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

We wrześniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 173 712 MWh (spadek r/r o 21,5%), dla których średnia ważona cena wyniosła 1,09 zł/MWh (co stanowi o 0,39 zł/MWh więcej w stosunku do sierpnia br.).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec sierpnia 2019 r. wyniósł 258,89 zł/t, co stanowi spadek o 0,43% w stosunku do lipca 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii w tym samym okresie pozostała bez zmian i wyniosła 11,91 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,56% w tym samym okresie i wynosi 308,91 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,85%, osiągając wartość 12,87 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do sierpnia 2018 r. wyniosła 10,45 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 4,21%) natomiast dla PSCMI 2 7,31 zł/t (wzrost o 2,42%). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,48 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 4,20%) i 0,41 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 3,29%).

Nowi uczestnicy

Na koniec września br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 września 2019 r. członkami rejestru było 3872 podmioty.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 534 podmioty.

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 26 524 207 21 214 456 30 753 385
RDB 938 1 348 8 312
RDN 2 681 997 2 547 665 2 129 767
RTT 23 841 272 18 665 443 28 615 307
Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 11 936 421 14 895 369 19 411 725
RDBg 367 637 484 109 357 487
RDNg 1 106 976 784 176 496 464
RTT 10 461 808 13 627 084 18 557 774
Prawa majątkowe  
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 1 730 854 1 551 857 2 373 847
zielone certyfikaty 1 688 639 1 510 323 2 310 060
sesje RPM 779 295 812 957 1 366 160
TP na RPM 909 345 697 365 943 900
błękitne certyfikaty 42 215 41 535 63 787
sesje RPM 35 294 38 842 41 753
TP na RPM 6 922 2 693 22 034
Prawa majątkowe
dla efektywności energetycznej
Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 33 838 70 762 17 493
sesje RPM 32 839 69 968 15 654
TP na RPM 999 793 1 839
Gwarancje pochodzenia
energii elektrycznej
Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
1 173 712 884 093 1 495 569

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Wpis został opublikowany 7 Paź 2019 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć