Paliwa dla energetyki

PGNiG i LOTOS zacieśniają współpracę handlową w Norwegii

PGNiG Supply & Trading (PST) – spółka z Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), staje się wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge) – spółkę z Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzącą działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Na podstawie umów zawartych między spółkami obu Grup zakupy gazu będą realizowane od 1 października 2019 do 1 października 2021 r., z opcją przedłużenia do 1 października 2025 r. Wolumen dostarczanego błękitnego paliwa uzależniony będzie od wydobycia zrealizowanego przez LOTOS Norge.

– Norwegia, ze względu na ogromny potencjał wydobycia gazu i ropy, to jeden z kluczowych kierunków rozwoju PGNiG – powiedział Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Handlowych. – Grupa LOTOS to nasz strategiczny odbiorca gazu w Polsce. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę handlową o rynek norweski. Jako PGNiG realizujemy strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i przygotowujemy się do sprowadzania gazu norweskiego do Polski. W 2022 r. po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe rozpoczniemy bezpośrednie i niezakłócone dostawy gazu z Norwegii do Polski na konkurencyjnych warunkach. Realizacja tego projektu otworzy także możliwości pogłębienia współpracy LOTOSU i PGNiG – dodał Maciej Woźniak.

– Segment wydobywczy jest dla LOTOSU ważny nie tylko z ekonomicznego powodu, ale również z uwagi na możliwość zapewnienia niezakłóconych dostaw własnych surowców. Porozumienie z PGNiG jest dla nas atrakcyjne z punktu widzenia biznesowego, tym bardziej, że ok. 3/4 naszego wydobycia w Norwegii to właśnie gaz ziemny. Podpisana umowa pokazuje, że polskie firmy poprzez synergie są w stanie budować silną pozycję na międzynarodowym rynku surowców – powiedział Tomasz Maj, Prezes Zarządu LOTOS Upstream, podmiotu odpowiedzialnego za realizację strategii segmentu wydobywczego LOTOSU. – Aktualne rezerwy (typu 2P) węglowodorów w Norwegii wynoszą 35 mln boe, z czego aż 40% to właśnie gaz ziemny – podkreślił Tomasz Maj.

Podpisana umowa to kolejny etap rozwoju współpracy pomiędzy GK PGNiG i GK LOTOS. PGNiG od 2010 r. jest strategicznym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy LOTOS, a od 2015 r. dostarcza również ropę naftową na potrzeby produkcyjne rafinerii w Gdańsku. Od 2019 r. obie firmy wspólnie rozwijają rynek LNG nad Bałtykiem, oferując usługę komercyjnego bunkrowania statków paliwem LNG pochodzącym z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama