Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Nie koniec oszczędności w Sosnowcu: dwa lata po energomodernizacji osiedla Juliusz, Dalkia wypełniła gwarancję redukcji zużycia energii dla mieszkańców generując 24% ponadkontraktowych oszczędności!

W ciągu dwóch lat eksploatacji, po energomodernizacji osiedla Juliusz w Sosnowcu, Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję obniżki zużycia energii dla mieszkańców generując 24% więcej oszczędności niż zagwarantowano w kontrakcie. Projekt w Sosnowcu to pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa w formule PPP, gdzie Dalkia jako partner prywatny i dostawca energii, udzieliła kontraktowej gwarancji efektywności energetycznej. Projekt wpisuje się w krajowy program walki ze smogiem i niską emisją. 

Pionierski na polskim rynku projekt energomodernizacji w formule PPP – zużycie energii o 24% poniżej poziomu gwarancji

W ramach projektu energomodernizacji na osiedlu Juliusz w Sosnowcu, Dalkia podpisała z będącym własnością miasta Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych (MZZL) w Sosnowcu umowę na realizację projektu w formule „zaprojektuj – wybuduj – operuj – utrzymaj” (design – build – operate – maintain, DBOM). Po dwóch latach funkcjonowania systemu, w okresie od lipca 2018 r. do lipca 2019 r., miasto notuje 3,5-krotny spadek zużycia energii (po korektach pogodowych i użytkowych) do poziomu ok. 13,6 tys. GJ rocznie, wobec 46 tys. GJ wartości wyjściowej.

Dalkia wygenerowała 24% więcej oszczędności w zużyciu energii ponad poziom gwarantowany kontraktowo. W skali roku, miasto zakłada obniżkę emisji CO₂ o 8000 ton i emisji pyłów o 81 ton, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów oraz zwiększeniu komfortu i standardu życia mieszkańców.

-Energomodernizacja osiedla w Sosnowcu to wzorcowy projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner publiczny projektu uzyskał wszystkie korzyści wynikające z tej formuły współpracy, przede wszystkim, gwarancję utrzymania niskiego poziomu zużycia energii, co przełożyło się również na oszczędności dla mieszkańców – mówi Marek Zdanowicz, Dyrektor ds. Prawnych i Projektów PPP Dalkii Polska.

Partnerstwo publiczno-prywatne dla zwiększania efektywności energetycznej miast i gmin

Komisja Europejska wskazuje partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako jeden z najlepszych sposobów zwiększania efektywności energetycznej w gminach i miastach. Wielu lokalnych włodarzy przekonało się już, że samodzielna realizacja tak złożonego projektu jest trudnym przedsięwzięciem. Projekt w Sosnowcu pokazuje, że wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego poprawia efektywność realizacji, a kontraktowa gwarancja obniżenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz niskiej emisji to realne korzyści dla mieszkańców. Partner energetyczny gwarantuje najwyższy poziom wykonania projektu, uwzględniając długoterminowe cele samorządu.

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego pozwala uniknąć kosztownych błędów i przekłada się na osiągnięcie najwyższej efektywności realizowanego projektu, zarówno energetycznej jak i finansowej. W Sosnowcu zagwarantowaliśmy określony poziom redukcji zużycia energii. Dodatkowe oszczędności ponad kontraktową gwarancję to czysty zysk inwestora, podkreśla Dyrektor Zdanowicz.

Ważnym aspektem dobrej umowy PPP jest właściwa ocena i podział ryzyka w projekcie. Władze lokalne mogą szybciej usunąć pewne bariery organizacyjne i prawne, które leżą w zakresie ich kompetencji. Dlatego przypisywanie tej odpowiedzialności partnerowi prywatnemu wydłuża czas realizacji projektu. Partner prywatny ma większe doświadczenie w aspektach technicznych i wykonawczych projektu i dlatego warto skorzystać z jego specjalistycznej ekspertyzy.

Podmioty publiczne decydują się często na realizację inwestycji w formule PPP głównie ze względu na finansowanie, które standardowo leży po stronie partnera prywatnego. Jednak partner prywatny pozyskuje finansowanie na mniej korzystnych warunkach niż sektor publiczny. Przeciętny koszt kredytu przy finansowaniu przez partnera prywatnego to 6-8%, dzięki finansowaniu publicznemu jest to ok. 3-5%. Sektor publiczny ma możliwość uzyskania kredytów w wielu krajowych bankach, dostępne są także celowe fundusze publiczne w takich instytucjach jak NFOŚiGW.

W wielu projektach PPP – w celu obniżenia kosztów inwestycji – pokazujemy inwestorowi realny koszt finansowania projektu i możliwości w tym zakresie. Na podstawie tego, klient często sam decyduje się na przejęcie tej części projektu – zaznacza Marek Zdanowicz z Dalkii.

Energomodernizacja osiedla Juliusz jest elementem lokalnego programu rewitalizacji Sosnowca na lata 2016-2023, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza, szczególnie na terenach pokopalnianych, gdzie zdecydowana większość budynków wciąż jest ogrzewana piecami węglowymi. Rozwiązania zorientowane na walkę ze smogiem, jak np. wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, są wdrażane
w Sosnowcu od kilku lat.

Dalkia Polska – partnerem samorządów i miast w transformacji energetycznej i walce ze smogiem

Wykorzystując globalne doświadczenie, Dalkia oferuje wsparcie dla lokalnego partnera w procesie transformacji energetycznej dostarczając know-how oraz innowacyjne rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej oraz zobowiązuje się do osiągnięcia oszczędności energii nawet do 40%. Dodatkowo rozwiązania Dalkii przyczyniają się do redukcji emisji CO₂, poprzez wykorzystanie lokalnych źródeł energii, jak również długoterminowego ograniczenia kosztów związanych z energią, pomagając klientom sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej.

Wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne wiąże się z wyższymi rachunkami za energię dla mieszkańców. Odpowiednie zarządzanie zużyciem energii może jednak znacznie ograniczyć koszty utrzymania komfortu cieplnego w budynkach. Dzięki temu każdego mieszkańca stać na „czyste ciepło” – mówi Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny Dalkii Polska.

W 2018 r. Dalkia nawiązała współpracę w zakresie efektywności energetycznej z dwoma lokalnymi partnerami: z Gdynią, na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich poprzez ograniczanie zużycia energii końcowej: cieplnej, chłodu i elektrycznej z wykorzystaniem autorskiego systemu invisoLite® oraz z miejską spółką Beskid Żywiec Sp. z o.o. na rzecz rozwoju zintegrowanych projektów w obszarach efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w mieście Żywiec.

Źródło: Dalkia

Działy

Reklama