EkoMobility

Rozporządzenia wykonawcze Funduszu Niskoemisyjnego Transportu podpisane

Minister Krzysztof Tchórzewski podpisał 30 września 2019 r. dwa rozporządzenia wykonawcze Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. – Zależy nam na zdrowiu ludzi i czystym powietrzu, dlatego zakres wsparcia obejmuje zarówno budujących punkty ładowania, jak i kupujących samochody elektryczne – podkreślił Minister Energii.

Rozporządzenia dotyczą szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Dzięki temu możliwe będzie finansowanie poszczególnych przedsięwzięć przez Fundusz. Środki, które zostały przewidziane na konkursy będą znaczącym wsparciem dla rozwoju elektromobilności, ale przede wszystkim przybliżą Polskę do osiągnięcia celów w zakresie nisko i zeroemisyjnego transportu przyjętych w dokumentach strategicznych. Zakres projektów, które będą mogły otrzymać wsparcie jest bardzo szeroki.

Wspierani będą m.in. :

  • przedsiębiorcy budujący punkty ładowania oraz tankowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi,
  • producenci ekologicznych środków transportu,
  • samorządy inwestujące w czysty transport publiczny,
  • wytwórcy biokomponentów,
  • podmioty, które planują  zakup nowych pojazdów zero i niskoemisyjnych.

Fundusz wspierać będzie także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Akty prawne zostały przekazane do podpisania przez Ministra Finansów, Ministra Środowiska, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Niezwłocznie po zakończeniu tego procesu rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama