OZE

Morskie farmy wiatrowe szansą dla polskiej energetyki

– Realizacja projektów morskich farm wiatrowych to duża szansa dla całej gospodarki. Przypomnę, że mówimy o inwestycjach rzędu 100 miliardów złotych w perspektywie 2040 r. Środki te z pewnością staną się kołem zamachowym polskiej gospodarki i przyczynią się do jej dalszej transformacji – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 30 października 2019 r. w Warszawie.

Rozwój offshore będzie nie tylko naszą szansą na rozwój, ale także dużym wyzwaniem stojącym przed polskim systemem energetycznym w perspektywie średnio i długoterminowej. Oprócz koniecznych regulacji prawnych, rosnący udział źródeł zero i niskoemisyjnych pociąga za sobą konieczność zwiększenia elastyczności pracy systemu elektroenergetycznego i duże nakłady na modernizację, rozbudowę i dystrybucję sieci przesyłowej, zwłaszcza w kontekście możliwości przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej.

Polska, jako wkład do unijnego celu wykorzystania energii z OZE w 2030 r. zadeklarowała cel 21% krajowego zużycia. To ogromne wyzwanie, ale taki jest unijny i światowy trend w którym uczestniczymy – uzasadniał Minister Tchórzewski.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje, że morska energetyka wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego Polski już w połowie przyszłej dekady, a do 2040 r. na morzu może być zainstalowanych nawet do 10 GW mocy wiatrowych.

Zdaniem ministra energii morskie farmy wiatrowe w Polsce przyczynią się do stabilizowania pracy sieci elektroenergetycznej, zapewniając wyższą stabilność generacji energii w porównaniu do innych typów instalacji OZE, takich jak fotowoltaika czy lądowe farmy wiatrowe. Szacowany potencjał Morza Bałtyckiego pozwala prognozować, że rozwiązanie to stanie się ważnym elementem polskiej sieci elektroenergetycznej.

Obecnie trwają prace nad założeniami prawnymi dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, które powinny wprowadzać nowe rozwiązania systemowe z obszaru funkcjonowania inwestycji OZE na Bałtyku i pozwalające na rozwój w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama