Technologie

PGNiG przygotowało raport o innowacjach w sektorze gazu, paliw i energii

Jakie innowacje będą kluczowe dla przyszłości sektora, w którym działa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo? Skąd mogą pochodzić innowacyjne rozwiązania i jakie są najważniejsze wyzwania w tym obszarze? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiada specjalny raport pt. „W kierunku energii przyszłości”.  

Punktem wyjścia raportu jest spojrzenie na aktualną sytuację na światowym rynku gazu, paliw i energii oraz czynniki, które wpływają na jego transformację. Jednym z ważniejszych aspektów trwających procesów transformacyjnych są innowacje, które są zarówno źródłem jak i efektem zmian na tym rynku.

Publikacja wskazuje nowe technologie oraz kluczowe trendy będące inspiracją dla licznych innowacji, które stają się narzędziem przedsiębiorstw z branży oil&gas w transformacji energetycznej. Podaje wiele przykładów nie tylko innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez największe światowe koncerny, ale również opisuje programy ukierunkowane na osiągnięcie innowacji.

– W raporcie omówiony jest przykład rozwiązania typu Digital Oilfield, które stosują największe koncerny naftowe. Innowacja pozwala na wykorzystanie technologii cyfrowych do zautomatyzowania zarządzania procesami biznesowymi, co pozwala na maksymalizację wydajności, zmniejszenie kosztów i minimalizację ryzyka związanego z wydobyciem węglowodorów. PGNiG jest w tym zakresie w światowej czołówce. Również my stosujemy rozwiązanie, które nazwaliśmy „Cyfrowym Złożem” – mówi Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju. – Raport wskazuje przykłady działań, projektów i technologii, by uzmysłowić, że innowacje w naszym sektorze to nie tylko teoria, ale i praktyka, a PGNiG jest częścią tego procesu – dodaje Prezes Kroplewski.

Wśród wymienianych przykładów innowacji w branży są także inteligentne systemy monitoringu i predykcji awarii lub zastosowanie pojazdów bezzałogowych – z takimi rozwiązaniami PGNiG ma również do czynienia. W zakresie innowacji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mowa jest o zaangażowaniu PGNiG w opracowanie technologii wytwarzania wodoru z OZE w oparciu o metodę elektrolizy.

Wymieniając wyzwania dla rozwoju innowacji w branży, raport zwraca uwagę na bariery formalno – organizacyjne związane w wdrażaniem projektów B+R+I w korporacjach, brak kadr o odpowiednich kompetencjach, czy problemy z doborem odpowiedniej wiązki projektów, ustaleniem priorytetów i wyborem właściwych narzędzi rozwoju innowacji.

W raporcie dużo miejsca poświęcono modelom działań, jakie najwięksi gracze w branży oil&gas przyjęli do generowania i rozwoju innowacji. Scouting technologiczny, konkursy pomysłów, wydarzenia poświęcone kreacji innowacji, programy akceleracyjne – to swoisty miks innowacyjny z powodzeniem stosowany również przez PGNiG – mówi Wiceprezes Łukasz Kroplewski. – Firmy tworzą własne akceleratory dla startupów albo stają się partnerami dużych programów akceleracyjnych. Obecnie idziemy tą drugą ścieżką z uwagi na możliwość działania w ramach rządowych programów Scale Up i Poland Prize. Jednocześnie budujemy własne narzędzia i kompetencje by móc działać w tym obszarze w przyszłości – dodaje.

Publikacja systematyzuje formy współpracy korporacji z firmami technologicznymi wskazując np. różnice pomiędzy programami inkubacyjnymi a akceleracyjnymi. Omawia także modele inwestowania w startupy. Raport zwraca też uwagę na fakt, że nawet konkurenci w branży mogą ze sobą współpracować, podając przykłady wspólnych przedsięwzięć tzw. joint ventures, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie projektów B+R+I wymagających większych nakładów finansowych.

Prezentacja raportu miała miejsce podczas V Kongresu Energetycznego we Wrocławiu. Publikacja jest efektem współpracy ekspertów PGNiG i PwC Advisory.

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: http://pgnig.pl/raport-innowacje-2019

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama