Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ostatnie dni na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za I półrocze 2019 r.

Przypominamy o zbliżającym się ostatecznym terminie na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, o wypłatę kwoty różnicy ceny za okres I półrocza 2019 r. Wniosek ten może być złożony przez przedsiębiorstwa obrotu oraz odbiorców końcowych kupujących energię elektryczną na giełdzie towarowej w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2019 r. Jego niezłożenie bądź złożenie w sposób inny niż określony w ustawie spowoduje utratę prawa do ubiegania się o rekompensatę.

Należy pamiętać, że:

  • wnioski należy składać przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A.,
  • przed złożeniem wniosku wymagane jest zarejestrowanie się oraz aktywowanie konta,
  • formularze wniosków, dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz instrukcje znajdują się na stronie www.zrsa.pl w zakładce: systemy wsparcia.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Energii zachęca do przystąpienia do realizacji procesu rejestracji, aktywacji konta i złożenia wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama