Elektroenergetyka

Minister Tchórzewski oraz Wiceminister Dąbrowski w Brukseli w debacie na temat transformacji europejskiego sektora energetycznego w kierunku neutralności klimatycznej

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceminister Tomasz Dąbrowski wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii, które odbyło się 24 września 2019 r. w Brukseli. W trakcie posiedzenia dyskutowany był stan prac nad projektami Krajowych Planów na Rzecz Energii i Klimatu poszczególnych państw członkowskich, a także wyzwania dotyczące rozwoju europejskiego sektora energetycznego po 2030 r. w kontekście polityki klimatycznej.

Podczas debaty Ministrów Energii UE Minister Tchórzewski zwrócił uwagę na ogromne różnice w zakresie niezbędnego wysiłku na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej występujące pomiędzy państwami członkowskimi. – Polska uważa, że nie istnieje jedyna  właściwa droga do neutralności polegająca na nagłym porzuceniu wszystkich paliw kopalnych wyłącznie na rzecz OZE. Takie podejście byłoby katastrofalne w skutkach dla gospodarki. Wymuszanie na państwach UE dalszych zmian w krótkim czasie może doprowadzić do narażenia konkurencyjności gospodarek oraz ucieczki przemysłu i emisji poza granice Unii Europejskiej – powiedział Minister Energii. Zaznaczył też, że w drodze do neutralności klimatycznej konieczne jest uwzględnienie energetyki jądrowej. Dlatego Polska zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. planuje uruchomienie pierwszych bloków jądrowych. Minister Tchórzewski przypomniał również, że nie można zapominać o kosztach społecznych procesu transformacji energetycznej. – Od początku dyskusji o neutralności klimatycznej Polska podkreśla potrzebę zapewnienia sprawiedliwej transformacji. Aby jej przeprowadzenie odbyło się przy społecznej akceptacji, długoterminowa strategia UE powinna uwzględniać jej wpływ na regiony zależne od wydobycia czy wykorzystania węgla, poprzez adekwatne do realnych potrzeb wsparcie dla restrukturyzacji tych obszarów – dodał. Minister wskazał, że oczekuje większego wsparcia modernizacji europejskich regionów węglowych ze środków nowej  perspektywy finansowej UE po 2020 r.

W trakcie posiedzenia Rady poruszono również kwestię bezpieczeństwa dostaw gazu w UE w perspektywie sezonu zimowego 2019/2020. Wiceminister Dąbrowski pokreślił, że utrzymanie tranzytu przez Ukrainę po 2019 r. powinno być priorytetem dla europejskiej polityki energetycznej w najbliższym czasie. – Kluczowe dla stabilności dostaw gazu w sezonie zimowym będą rozmowy trójstronne między Ukrainą, KE i Rosją – stwierdził Wiceminister Dąbrowski. Zadeklarował również gotowość wsparcia przez Polskę strony ukraińskiej, zwracając uwagę na udział polskich ekspertów w trwającej właśnie na Ukrainie misji UE związanej z przygotowaniem do sezonu zimowego.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama