OZE

Nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

W sekcji Odnawialne Źródła Energii – Gwarancje pochodzenia opublikowany został zaktualizowany Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii dokonaną ustawą z dnia 19 lipca (Dz. U. z 2019 r., poz. 1524), wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera szacunkową wartość unikniętej emisji gazów cieplarnianych w związku z wytworzeniem i wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu określenia tej wielkości zawarte zostały w Uwagach i wyjaśnieniach do wniosku (patrz przypis 8 oraz przypis 9).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama