Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2007 r. do VII 2019 r.

W grupie taryfowej G w lipcu 2019 r. przeprowadzono 3 300 zmian sprzedawcy.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec lipca 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 208 984, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 7 979. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 637 927, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 33 315.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w lipcu 2019 r. wyniosła 410, natomiast w grupie taryfowej G w lipcu 2019 r. przeprowadzono 3300 zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dot.  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”. Badaniem w 2019 r. objęte zostały 33 podmioty.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama