Technologie

Pierwsza inwestycja największego w Polsce funduszu CVC

EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii. W przypadku TAURONA rozwiązania RS posłużą poprawie efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych. To pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta zbudowanego przez TAURON, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures.

Utworzony w 2018 r. fundusz EEC Magenta jest jednym z elementów ekosystemu innowacji, który zbudowaliśmy w Grupie TAURON. W połączeniu z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz programami wsparcia start-upów zbudowaliśmy kompletną platformę współpracy z innowacyjnym otoczeniem biznesowym – podkreśla Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Pomysły – zarówno te, które narodziły się wewnątrz Grupy, jak i te zauważone u naszych partnerów naukowych i biznesowych, czy w małych, innowacyjnych firmach – mają dzięki temu otwartą drogę do rozwoju i udanej komercjalizacji – dodaje Prezes TAURONA.

Najnowsze wdrożenia, zrealizowane we współpracy z firmą Reliability Solutions na obiektach TAURON Wytwarzanie, dowodzą, że wystąpienie awarii można przewidzieć, a jej skutki zminimalizować. RS to spółka, której korzenie sięgają Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Połączenie naukowego nastawienia z doświadczeniem przemysłowym przekonało do siebie spółkę TAURON Wytwarzanie. Współpraca już zaowocowała innowacyjnymi wdrożeniami produktów RS m.in. w Elektrowni Łagisza.

Nieustannie szukamy rozwiązań technicznych poprawiających dyspozycyjność i sprawność naszych kluczowych jednostek wytwórczych. Ponad rok doświadczeń potwierdził wysoką efektywność systemu diagnostyki predykcyjnej opartego na sztucznej inteligencji na naszym największym obecnie pracującym bloku energetycznym o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. W wyniku wdrożenia ograniczone zostaną koszty usuwania awarii, a dzięki dodatkowym godzinom, w których blok będzie dyspozycyjny, zwiększymy przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz przychody z rynku mocy – wyjaśnia Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. – Teraz pogłębiamy dotychczasowy model współpracy z firmą RS poprzez inwestycję ze strony funduszu CVC – dodaje Wiceprezes Broda.

Rozwiązania wypracowane przez RS pomagają mierzyć się z problemami, które na co dzień pojawiają się w szeroko rozumianym nowoczesnym przemyśle: umożliwiają przewidywanie niepożądanych zdarzeń, analizę różnych scenariuszy rozwiązywania problemów, sugerowanie optymalnych finansowo rozwiązań i wreszcie – optymalizują cały proces.

Takie podejście daje zupełnie nowe możliwości i doskonale wpisuje się w koncepcję tzw. Przemysłu 4.0 (czwartej rewolucji przemysłowej). Potencjał biznesowy RS, w połączeniu z pozytywnymi doświadczeniami z innowacyjnych wdrożeń w Grupie TAURON, został dostrzeżony przez utworzony z inicjatywy TAURON fundusz CVC.

Wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostyki predykcyjnej jest jednym z działań podjętych w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. System został wdrożony w pierwszej kolejności dla kotła, a pod koniec 2018 r. systemem RSIMS objęto obszar maszyn krytycznych bloku. Projekt ten, realizując Strategiczną Agendę Badawczą, wspiera rozwój kluczowych aktywów wytwórczych Grupy w ciągłej poprawie ich efektywności technicznej i ekonomicznej.

Inwestycja w RS jest pierwszym zaangażowaniem kapitałowym EEC Magenta – największego w Polsce funduszu Corporate Venture Capital utworzonego przez TAURON, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures w ramach programu PFR NCBR CVC. W finansowanie RS został także włączony holenderski fundusz ICOS Capital. Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane przez firmę na rozwój i ekspansję na rynki krajów Europy Zachodniej.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama