Technologie

innogy Stoen Operator realizuje projekt SMART Grid finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła projekt montażu urządzeń do poprawy detekcji uszkodzeń w sieci SN.

W dniu 30 lipca 2019 iSO podpisał z Ministerstwem Energii umowę o dofinansowanie projektu „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii średniego napięcia (SN) w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmuje montaż 200 szt. wskaźników zwarcia z funkcją komunikacji z systemem dyspozytorskim SYNDIS w stacjach elektroenergetycznych SN/nN. W ramach projektu wymienionych zostanie także kilkanaście istniejących transformatorów na nowe jednostki niskostratne, wyposażone w automatyczną regulację napięcia. Dzięki redukcji strat realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 129 GJ (równowartość zużycia energii przez 12 gospodarstw domowych rocznie).

– Rozwiązania techniczne SMART Grid powinny wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii do Klientów. Zastosowanie urządzeń pozwalających na wykrywanie zwarć i uszkodzeń w sieci SN oraz regulację napięcia daje możliwości dostarczania energii spełniających wszystkie wymagane parametry jakościowe również w przypadku występowania wybranych zakłóceń i zmian w rozpływach mocy powodowanych przez zmieniający się charakter odbiorów i rozwój źródeł rozproszonych – mówi Piotr Dukat, Menedżer ds. Planowania Rozwoju Sieci innogy Stoen Operator.

Projekt jest jednym z elementów wspierających przystosowanie sieci spółki do zmieniających się warunków jej pracy. Występujące coraz częściej w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe (np. upały) powodują wzrost mocy szczytowych i zmianę profili obciążenia w istniejących sieciach. W tym samym czasie rozwija się energetyka prosumencka i coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem przepływu energii od odbiorcy do sieci, co nie występowało w klasycznych sieciach. W takich warunkach zapewnienie niezawodności pracy sieci i wymaganych parametrów napięcia wymaga stosowania nowych rozwiązań. Innowacje takie jak telemechanika i telemetryka, regulacja napięć, algorytmy automatyzujące pracę dyspozytorów i rozszerzające zakres informacji na temat pracy systemu pozyskiwanych zdalnie staną się nieodłącznym elementem przyszłych sieci. Dzięki takim działaniom ewolucja rynku energii w kierunku wspierającym rozwój źródeł rozproszonych będzie bezpieczna i niemal niedostrzegalna z perspektywy odbiorcy.

Źródło: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Działy

Reklama