OZE

Czy projekty wiatrowe wypełnią koszyk aukcyjny w 2019 r.?

Ubiegłoroczne aukcje OZE potwierdziły, że energia wiatrowa jest najtańszą technologią OZE na polskim rynku energetycznym. Pomimo, że cena referencyjna dla instalacji wiatrowych wynosiła 350 zł/MWh, to wygrały projekty wiatrowe o cenach od ok. 157 zł/MWh do 216 zł/MWh. W sumie aukcję wygrało 31 ofert, złożonych przez 23 inwestorów z projektami wiatrowymi o łącznej mocy szacowanej na 1,1 GW. W aukcji zakontraktowano łącznie (na okres 15 lat) prawie 42 TWh energii elektrycznej, co stanowiło ponad 93% maksymalnej (zamówionej przez rząd) ilości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w tej aukcji (dla porównania – w aukcji dla instalacji o mocy poniżej 1 MW – gdzie wygrywa fotowoltaika – zakontraktowano tylko 51% zamówionych wolumenów).

Projekty wiatrowe w ustawie OZE

Obecnie, inwestorzy OZE przygotowują się do tegorocznej aukcji OZE, która odbędzie się w grudniu br. Dla energetyki wiatrowej przygotowywana jest potężna aukcja w której łączna moc nowych projektów wiatrowych, które zdobędą kontrakty na sprzedaż energii po gwarantowanej cenie w okresie 15 lat, może sięgnąć 2,5-3 GW (koszyk aukcyjny dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW). Ustawa OZE, która została w zeszłym tygodniu przegłosowana przez Sejm, wskazuje, na dodatkowe preferencje dla energetyki wiatrowej m.in. wydłużony okresu realizacji inwestycji wiatrowych z 24 miesięcy do 33 miesięcy, pozwolenia na budowę wygasają zgodnie z zasadami ogólnymi w Prawie budowlanym, ale nie wcześniej niż 16 lipca 2021 r., czy też przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia. Właśnie analiza warunków przyłączenia do sieci i umów przyłączeniowych (z dodatkową informacją o pozwoleniach budowlanych) stanowi podstawę tworzenia przez IEO bazy danych projektów wiatrowych, które mogą wziąć udział w systemie aukcyjnym, w tym w planowanej na grudzień aukcji.

Baza projektów wiatrowych na terenie Polski

Baza projektów wiatrowych na terenie Polski wskazuje na 570 projektów wśród których 90% ma zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE). W bazie danych IEO „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019” jest kilkaset aktualnych projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW. Dla ponad połowy aktualnych projektów (około 300) IEO zidentyfikował inwestorów oraz odnaleziono informacje o etapie zaawansowania tych projektów (do etapu pozwolenia budowlanego, które będzie w zasadzie formalnym/twardym warunkiem udziału w tegorocznych aukcjach). Na podstawie analizy bazy danych można wyróżnić 56 projektów na najbardziej zaawansowanym etapie. Wśród nich zidentyfikowano 2 projekty wiatrowe o mocy około 57 MW będące już w trakcie budowy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że – w świetle dokonanej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE, która dopuszcza do systemu aukcyjnego projekty już zrealizowane – będą to tegoroczne projekty aukcyjne) oraz 10 projektów po aukcji OZE w 2018 r. o mocy 850 MW. W pełni zidentyfikowane projekty gotowe do realizacji w systemie aukcyjnym dają w sumie (na koniec marca ‘2019) ok. 1,54 GW. Nie są to wszystkie projekty, ale margines niedoszacowania nie jest większy niż 20-30%. Już teraz zdecydowana większość projektów (78%) z całości zakontraktowanej mocy (1100 MW) w III-ciej aukcji (ale I-szej nakierowanej na farmy wiatrowe) została w pełni zidentyfikowana i tylko 22% wszystkich projektów umyka statystyce prowadzonej przez IEO (baza danych „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019”) i pełnej identyfikacji ich właścicieli. W aktualnej analizie projektów wiatrowych opartej na bazie danych „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019”, uwzględnione zostały też po raz pierwszy projekty morskiej energetyki wiatrowej (off-shore). Rozkład przestrzenny projektów wiatrowych przedstawiono na mapie.

Projekty fotowoltaiczne w jednym „koszyku aukcyjnym” z projektami wiatrowymi

Wysoka skala identyfikacji projektów wiatrowych gotowych do aukcji pozwala na postawienie tezy, że ich łączna produktywność jest mniejsza niż wolumen energii zamawianej w koszyku aukcyjnym. Jednocześnie druga baza danych IEO projektów „Projekty fotowoltaiczne w Polsce ‘2019” wskazuje, że potencjał projektów PV powyżej 1 MW, które uzyskały warunki przyłączenia do sieci i mogą potencjalnie konkurować z farmami wiatrowymi to 155 projektów (PV) o mocy powyżej 1 MW, a ich łączna moc wynosi 662 MW. IEO aktualnie prowadzi szczegółową analizę ile z tych projektów uzyskało pozwolenie budowlane i mogłoby wystartować w aukcji powyżej 1 MW. Projektów wiatrowych (moce rzędu kilku MW) i słonecznych (moce rzędu 10-50 MW) przybędzie. Oznacza to, że (także po spodziewanej aktualizacji, gdyż przybywa i projektów słonecznych i wiatrowych mających pozwolenia budowlane) w koszyku może konkurować więcej projektów o łącznej wydajności większej, niż całkowity zamawiany wolumen. Odrębne pytanie dotyczy tego, czy inwestorzy z dużymi projektami PV (pow. 1 MW) mogą obniżyć ceny poniżej referencyjnej ustalonej w koszyku aukcyjnym dla farm wiatrowych (285 zł/MWh)?

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej aktualizacja bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce’2019” w formacie excel zawiera:

1. Projekty o mocy przyłączeniowej do 1 MW

2. Projekty o mocy przyłączeniowej powyżej 1 MW

3. Zestawienie ogólnokrajowe projektów wiatrowych

4. Zestawienie dla poszczególnych województw

5. Zestawienie nowych projektów wiatrowych

6. Projekty z aktualnymi warunkami przyłączeń do sieci

6.1 Projekty nowe, przyłączone do sieci po 1 lipca 2018 r.

7. Projekty zamknięte

8. Projekty offshore

9. Informacje o inwestorach i etapie zaawansowania inwestycji

9.1 Zestawienie inwestorów z największą liczbą projektów

10. Zwycięzcy Aukcji wiatrowej 2018

10.1 Zestawienie szczegółowe zwycięzców.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Działy

Reklama