Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

URE: Wysokość kosztów osieroconych na 2020 r.

W Informacji Prezesa URE nr 52/2019 zostały podane zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2020 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów, Elektrociepłownia „Zielona Góra”), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 52/2019.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama