OZE

Enea Operator dobrze przygotowana na przyłączanie OZE

Enea Operator od wielu lat prowadzi inwestycje, które zwiększają potencjał sieci w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł (OZE). Na ten cel Enea Operator przeznacza kilkaset mln zł rocznie. Zwiększanie dostępnych mocy idzie również w parze ze zmianą filozofii zarządzania siecią, która dokonała się w Enei Operator w ostatnich latach. Spółka przyjęła również nowy, transparentny sposób informowania o dostępnych mocach przyłączeniowych dla nowych źródeł odnawialnych powstających w północno-zachodniej Polsce.

Od tego roku Enea Operator zmieniła zakres zamieszczanej raz na kwartał na stronie internetowej www.operator.enea.pl (w dziale „Info o sieci”) informacji o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł odnawialnych na swoim obszarze działania, czyli w północno-zachodniej Polsce. Informacja przedstawia nie tylko wartości aktualnie dostępnych mocy, ale również prognozę na pięć kolejnych lat.

To najbardziej transparentny i przejrzysty komunikat o dostępności mocy dla wszystkich zainteresowanych przyłączeniem odnawialnych źródeł energii do naszej sieci dystrybucyjnej. Pokazuje również, że wychodzimy naprzeciw OZE i deklarujemy chęć i gotowość ich przyłączania. Wykaz dostępnych mocy powstał po to, aby inwestorzy wiedzieli, gdzie jesteśmy gotowi przyłączyć instalację o interesującej ich mocy i w którym miejscu mogą zlokalizować swoją inwestycję – powiedział Andrzej Kojro, Prezes Enea Operator.

Dostępna moc przyłączeniowa na obszarze Enei Operator wynosi ponad 4 GW. Wartość ta nie uwzględnia mocy źródeł jeszcze nie przyłączonych do sieci, ale posiadających już ważne warunki przyłączenia lub umowę o przyłączenie. Spółka udostępniając szczegółową informację oraz tak znaczną dostępną moc, chce aktywnie oddziaływać na inwestorów, aby rozwój OZE na poszczególnych obszarach działania Enei Operator był zrównoważony.

Enea Operator w ostatnich latach podejmowała szereg działań, które wpłynęły na tak znaczący wzrost dostępnych mocy dla OZE. Spółka od lat buduje nową oraz modernizuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną. Działania te nie tylko zwiększają przepustowość linii, ale przede wszystkim zmieniają jej strukturę. Umożliwia ona dynamiczną zmianę konfiguracji sieci w zależności od poziomu generacji mocy źródeł rozproszonych oraz przygotowując sieć do coraz częstszych przypadków wprowadzenia mocy z sieci o napięciu niższym do wyższego. To z kolei pozwala na przesyłanie większej ilości energii elektrycznej, przez co większe są również możliwości przyłączeniowe dla źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii mają swój największy sens wtedy, kiedy są rozproszone po całym terenie, a wyprodukowana w nich energia elektryczna zużywana jest lokalnie, nie dystrybuowana kilkaset kilometrów dalej. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem publikowanym na naszej stronie internetowej, aby optymalnie i efektywnie planowali swoje inwestycje – powiedział Marek Szymankiewicz, Wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

Operator ściśle współpracuje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (odpowiadającymi za przesył energii w sieci najwyższych napięć) przy rozwijaniu i budowaniu nowych Punktów Redukcyjnych (stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć). Najświeższym przykładem takiej współpracy, jest podpisane w marcu tego roku porozumienie o łącznej wartości inwestycji przekraczających 100 mln zł. Dzięki niemu w Żaganiu (woj. lubuskie) powstanie nowa stacja elektroenergetyczna, rozbudowana zostanie również sieć linii elektroenergetycznych w regionie. Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz wpłyną pozytywnie na możliwości przyłączeniowe OZE.

Enea Operator z sukcesem sięga również po środki unijne. W ciągu ostatniego półrocza firma podpisała umowy na dofinansowanie inwestycji z marszałkami województw: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Wsparte projekty ukierunkowane są na zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii elektrycznej z OZE.

Przyjęcie do sieci energii elektrycznej ze źródeł rozproszonych wymaga również skutecznych i nowoczesnych narzędzi do monitorowania i zarządzania siecią. Między innymi dlatego Enea Operator uruchomiła trzy lata temu najnowocześniejszą w Polsce Centralną Dyspozycję Mocy, która zarządza należącymi do spółki sieciami wysokiego napięcia w całej północno-zachodniej Polsce. Dyspozytorzy CDM dzięki nowoczesnym technologiom mogą zarządzać farmami wiatrowymi przyłączonymi do sieci 110kV w zakresie regulacji mocą czynną i bierną generowaną przez farmy. Wykorzystywane są do tego m.in. systemy czasu rzeczywistego czy system dynamicznej obciążalności linii (DOL), który ma za zadanie zwiększać ich zdolności przesyłowe poprzez wykorzystywanie rezerw obciążalności.

Źródło: Grupa ENEA

Działy

Reklama