Ochrona środowiska

Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie programu Czyste Powietrze

Ministerstwo Środowiska dementuje pojawiające się w mediach informacje o zagrożeniu utraty finansowania programu Czyste Powietrze.

Nieuzasadnione jest twierdzenie, że zostały wstrzymane środki unijne na ten cel, ponieważ negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE jeszcze się nie rozpoczęły.

Resort jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i Bankiem Światowym. Odbywają się też cykliczne spotkania według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Program wchodzi aktualnie w kolejne fazy modyfikacji. Skupiamy się przede wszystkim na zwiększeniu jego efektywności. Resort środowiska przewiduje szereg uproszczeń we wniosku oraz procedurze jego weryfikacji. Planowane jest też włączenie samorządów, które zadeklarowały wolę współpracy, w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków. Pilotaż z udziałem gmin rozpoczynamy już w lipcu, a dzięki temu działaniu otworzymy kolejny kanał dystrybucji. Przyspieszy to znacznie prace, a także pozwoli oszacować koszty obsługi tego programu po stronie samorządów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama