Ciepłownictwo

Energa optymalizuje zarządzanie siecią ciepłowniczą

Energa Ciepło Ostrołęka, spółka należąca do Grupy Energa, zakończyła wdrażanie kolejnego etapu innowacyjnego programu do zarządzania majątkiem wraz z nowoczesnym systemem informacji przestrzennej. Wdrożony moduł obsługi przeglądów będzie wspomagał planowanie i wykonywanie przeglądów technicznych sieci oraz obiektów ciepłowniczych.

Energa Ciepło Ostrołęka wdraża projekt pn. „Dostawa i wdrożenie programu do zarządzania majątkiem wraz z systemem informacji przestrzennej GIS”. Realizowana inwestycja polega na stworzeniu kompleksowego systemu zarządzania majątkiem. Cały program będzie działał na bazie systemu informacji przestrzennej – tzw. GIS (ang. Geographic Information System). Baza do systemu została zasilona danymi z zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, co gwarantuje bardzo dużą dokładność. Jednocześnie, realizowany projekt oprócz wdrożenia samego systemu, zakłada również dostawę kompletu produktów i usług IT – m.in. oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne, uruchomienie poszczególnych modułów, a także szkolenia.

Spółka zakończyła wdrażanie kolejnego elementu systemu – modułu do obsługi przeglądów. Usprawni on zarówno planowanie jak i realizację przeglądów technicznych sieci i obiektów ciepłowniczych.

Zakończyliśmy kolejny etap realizacji projektu. Wdrożyliśmy jedną z ważniejszych funkcji, dzięki której zoptymalizujemy procesy związane z utrzymaniem naszej infrastruktury ciepłowniczej w Ostrołęce – mówi Tadeusz Śniadała, Prezes Zarządu Energi Ciepła Ostrołęki. – Nowy moduł pozwoli na szybkie zbieranie informacji z oględzin obiektów technicznych, przypomni o kończących się terminach przeglądów technicznych, gwarancji, a także obowiązkowych, okresowych badaniach instalacji. Dzięki nowej opcji, dokonywanie kompleksowej oceny stanu technicznego całego węzła, rozdzielnicy elektrycznej lub komory ciepłowniczej będzie bardziej zautomatyzowane, a wyniki przeglądów dostępne będą dla upoważnionych pracowników,z poziomu przeglądarki internetowej.

Podobnie jak w przypadku wcześniej zastosowanych modułów, wdrożenie kończy faza testów, podczas której wyznaczeni pracownicy sprawdzają prawidłowość działania oprogramowania oraz jego zgodność ze specyfikacją.

Do wdrożenia pozostał najbardziej obszerny, również bardzo ważny dla spółki, moduł związany z ewidencją środków trwałych.

Jedną z najważniejszych korzyści, z punktu widzenia działalności operacyjnej spółki, którą osiągniemy dzięki realizowanej inwestycji jest powiązanie każdego elementu infrastruktury sieci ciepłowniczej z informacjami w systemie ERP – mówi Piotr Meler, Prezes Zarządu Energi Wytwarzania. – Dzięki temu rozwiązaniu usystematyzujemy posiadane informacje, a także uzyskamy dane o poszczególnych składnikach majątku trwałego spółki z poziomu mapy. To wyzwanie, które właśnie stoi przed nami- dodał.

Spółka planuje zakończenie projektu we wrześniu tego roku.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama