Ciepłownictwo

Termomodernizacja budynków AGH w Krakowie. NFOŚiGW przekaże 5,7 mln zł dotacji ze środków europejskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko łącznie niemal 5,7 mln zł na kompleksową termomodernizację dwóch budynków (D-13 i D-11) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dwie umowy dotyczące wparcia finansowego działań na rzecz poprawy sprawności energetycznej uczelnianych gmachów zostały podpisane 5 czerwca br. w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego i Kanclerza AGH mgr inż. Henryka Zioło. Obecni byli pozostali Członkowie Zarządu NFOŚiGW: p.o. Prezesa Marek Ryszka oraz Wiceprezesi: Anna Mańk i Dominik Bąk. W uroczystości uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman Niżnikowski, Członek Rady Nadzorczej prof. Janusz Wojdalski, Członek Rady Nadzorczej Paweł Mazurkiewicz, posłowie Anna Paluch i Jan Duda oraz Senator Jerzy Chróścikowski.

Porozumienie przewiduje, że w obu budynkach AGH zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany przy gruncie, a także podłogi. Przewidziano również wymianę okien, grzejników i zaworów termostatycznych. W budynku D-13 nastąpi wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja węzła cieplnego. Budynek D-11 uzyska nowe drzwi zewnętrzne i wiatrołap z oszkleniem. Zostanie także zamontowana regulacja hydrauliczna instalacji c.o. oraz nowe oświetlenie LED. Dodatkowo obiekt będzie zabezpieczony przed gnieżdżeniem się ptaków.

Wśród efektów środowiskowych, które zostaną uzyskane po ukończeniu obu remontów, należy wymienić zwłaszcza zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. W przypadku obiektu D-13 redukcja wyniesie 519 670 kWh rocznie, a w D-11 – 542 560 kWh. Ponadto termorenowacja budynku D-13 przyniesie zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 2 414 ,00 GJ/r., natomiast w D- 11 uda się w ciągu roku zaoszczędzić 94,14 MWh energii elektrycznej.

Co więcej, realizacja obu przedsięwzięć na AGH przyniesie znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków, poprawa sprawności energetycznej budynku D-13 spowoduje redukcję na poziomie 160,61 ton równoważnika CO2/r., a w przypadku D-11 ograniczenie emisji wyniesie 167,74 ton równoważnika CO2/r. Termomodernizacja budynku D-13 potrwa do końca 2022 r., a w D-11 zakończy się we wrześniu 2021 r.

Warto przypomnieć, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, utworzoną w kwietniu 1919 r. przez Radę Ministrów. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał pierwszych profesorów tej uczelni w maju 1919 r., a cztery miesiące później, w październiku, zainicjował uroczyste otwarcie Akademii Górniczej (bo taka była jej ówczesna nazwa) w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiejsze obiekty AGH (dydaktyczne, badawcze i administracyjne, w tym domy studenckie) mieszczą się w rejonie krakowskich ulic: Reymonta, Piastowskiej, Nawojki i Czarnowiejskiej oraz al. Mickiewicza. Powierzchnia całego kampusu to ok. 38 hektarów.

Dofinansowanie termomodernizacji obu budynków AGH umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ, a ściślej – działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Energii.

Data podpisania umów w tej sprawie (5 czerwca br.) miała swoją dodatkową symbolikę. Tego dnia obchodzony jest bowiem doroczny Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez ONZ w 1972 r. Ma on stale przypominać społeczności międzynarodowej o potrzebie utrzymywania harmonii pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym a naturalnym otoczeniem człowieka. W bieżącym roku mottem Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest troska o czyste powietrze.

Na jakość atmosfery wydatnie wpływa właśnie termomodernizacja budynków, której głównym celem jest ograniczenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie jej zużycia, a zarazem efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym energetycznych. Poprawa sprawności energetycznej budynków powoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków chemicznych i pyłów sprzyjających tworzeniu się smogu. Takie korzystne zmiany zapewnią inwestycje przeprowadzone na mocy umów termomodernizacyjnych zawartych przez NFOŚiGW i AGH. W Krakowie, gdzie zjawisko smogu jest wyjątkowo nasilone, ma to szczególne znaczenie – w wymiarze zarówno ekologicznym, jak i zdrowotnym.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama