Elektroenergetyka

Samorządy docenione przez energetyków

Po raz piąty kapituła wybrała laureatów konkursu „Samorząd przyjazny energii”, doceniając ich za działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi i rozwój elektromobilności. Nagrody wręczono 7 maja na uroczystej gali podczas Międzynarodowych Targów Energetyki Expopower w Poznaniu.

W tym roku na najwyższe uznanie jury, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, konkursu zasłużyły gminy: Kaczory, Kępno, Ochotnica Dolna, Kleszczewo, miasto Kolno oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Energetycy od lat dobrze współpracują z samorządami. Cenimy sobie wzajemne zrozumienie i pomoc. Zawsze możemy na siebie liczyć. W tym roku w piątej edycji naszego konkursu doceniliśmy kolejne gminy, miasto i instytucję samorządową. Laureaci otrzymali statuetki oraz granty inwestycyjne o wartości 15 tys. zł, które będzie można przeznaczyć na projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców. Gratulujemy najlepszym w tym roku, a jednocześnie doceniamy dorobek wszystkich pozostałych zgłoszonych do konkursu gmin, miast i instytucji – mówi Wojciech Tabiś, Dyrektor Biura PTPiREE.

W tym roku jury szczególnie doceniło jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność. Przy ocenie szczególnie istotne były działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej; reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną; wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju; aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych; aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji budynków; działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Gmina Kaczory od lat aktywnie działa na rzecz porozumienia na linii samorząd – mieszkańcy – inwestor. Władze gminy rozumieją potrzebę rozbudowy linii najwyższych napięć i konsekwentnie od lat prowadzą działania na rzecz upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy na temat konieczności rozbudowy sieci. Na terenie gminy realizowane są duże inwestycje: stacja elektroenergetyczna oraz dwie linie 400 kV. Relacje PSE z gminą Kaczory są modelowym przykładem efektywnej i dwustronnie korzystnej współpracy.

W 2018 roku gmina Kępno, z terenu działania Energi-Operator, prowadziła działania na rzecz zwiększenia świadomości potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej. Samorząd wspierał również działania inwestycyjne mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu, przystępując do Kępińskiego Klastra Energii. Gmina uruchomiła także program wspierający mieszkańców w wymianie niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi „Kępno Wolne od Smogu”.

W latach 2017-2018 Ochotnica Dolna, z terenu działania spółki Tauron Dystrybucja, przyłączyła ponad 700 mikroinstalacji fotowoltaicznych i urządzeń do podgrzewania wody. Projekt poprawił warunki zasilania odbiorców, zwiększając bezpieczeństwo dostaw energii. Mieszkańcy korzystają z nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii, które pozwalają na realne działanie na rzecz ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych. Działanie wpłynęło także na poprawę jakości powietrza na terenie gminy, zwiększając jej atrakcyjność turystyczną. To największa tego typu inwestycja w kraju.

Kleszczewo, z terenu działania Enei Operator, zostało docenione za działania mające na celu obniżenie kosztów energii związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków użyteczności publicznej oraz eksploatacją oświetlenia ulicznego. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone na terenie gminy termomodernizacje budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wymiana oświetlenia. Kleszczewo prowadzi również projekty optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.

Kolno, z terenu działania PGE Dystrybucji, dostrzegło wagę budowy i modernizacji linii 110 KV przechodzących przez teren miasta. W 2018 r. zakończono gruntowną modernizację linii 110 kV Biała Piska – Kolno. Gmina cały czas szuka niekonwencjonalnych dróg rozwoju. W mieście powstała elektrownia słoneczna o mocy 1,84 MW. W ramach unijnego projektu „Energia słoneczna pracuje dla Kolna” na budynkach użyteczności publicznej posadowione zostały ponadto panele fotowoltaiczne. Obecnie trwa wybór wykonawcy zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno”, w celu wymiany kilkuset opraw świetlnych na oświetlenie ledowe.

Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy, z terenu działania innogy Stoen Operator, został doceniony ze względu na wysoką jakość oraz wydajność współpracy przy realizacji inwestycji sieciowych. Sposób planowania i koordynacji prac przez pracowników ZDM pomaga w skutecznym prowadzeniu inwestycji, a także w utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do klientów, przy jednoczesnym rozwoju sieci elektroenergetycznej w Warszawie.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Działy

Reklama