Elektroenergetyka

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie uchwały nr 65/III/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu III kadencji spółki PGE Dystrybucja S.A. 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21 A, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 maja 2019 r. o godz. 15.00.

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego znajdują się  w załączonych poniżej dokumentach do pobrania na stronie PGE Dystrybucja.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama