Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Południowy odcinek gazociągu Polska – Litwa z kompletem decyzji lokalizacyjnych

W okresie od lutego do kwietnia 2019 r. GAZ-SYSTEM uzyskał pięć decyzji lokalizacyjnych dla południowego odcinka gazociągu, który połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy (GIPL). Gazociąg o długości ok. 158 km przebiegać będzie przez dwa województwa: mazowieckie i podlaskie.

W okresie od lutego do kwietnia 2019 r. GAZ-SYSTEM uzyskał pięć decyzji lokalizacyjnych dla południowego odcinka gazociągu, który połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy (GIPL). Gazociąg o długości ok. 158 km przebiegać będzie przez dwa województwa: mazowieckie i podlaskie.

Południowy odcinek GIPL połączy tłocznię gazu w Hołowczycach z miejscowością Ruda-Skroda. Inwestycja przewiduje także dostosowanie tłoczni gazu Hołowczyce do sprężania gazu o większym niż dotychczas ciśnieniu (do 8,4 MPa).

Uzyskane decyzje lokalizacyjne dotyczą:

– odcinka o długości ok. 70 km na terenie województwa podlaskiego, powiaty: wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński i kolneński (decyzja uzyskana w lutym 2019 r.),
– dostosowanie tłoczni gazu w Hołowczycach na terenie województwa mazowieckiego, powiat łosicki (marzec 2019 r.),
– odcinek o długości ok. 15 km na terenie województwa mazowieckiego, powiat ostrowski (kwiecień 2019 r.),
– odcinek o długości ok. 13 km na terenie województwa mazowieckiego, powiat łosicki (kwiecień 2019 r.),
– odcinek o długości ok. 60 km na terenie województwa podlaskiego, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki (kwiecień 2019 r.).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym etapem inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie w drugiej połowie 2019 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlano – montażowych. Podpisanie umowy powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2020 r. – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Celem całego projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu o łącznej długości ok. 343 km na terenie Polski, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Gazociąg o średnicy DN 700 umożliwi zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do krajów bałtyckich.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama