Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ministerstwo Energii kontynuuje prace nad rozporządzeniem dotyczącym stabilizacji cen energii

Podczas konsultacji projektu rozporządzenia wpłynęła duża liczba uwag merytorycznych, co wymaga kontynuowania prac nad dokumentem, w tym niezbędnych konsultacji z sektorem i stroną samorządową.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Energii utrzymuje stały dialog z Komisją Europejską, zarówno na szczeblu politycznym, jak i na szczeblu eksperckim podczas roboczych kontaktów. Celem takich działań jest przekazanie Komisji Europejskiej wszelkich informacji jakie Komisja uznaje za niezbędne w kontekście wdrożenia przepisów ustawy “o cenach prądu”.

Rozmowy z Komisja Europejską dotyczą także dedykowanych rozwiązań dla odbiorców energochłonnych.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama