Elektroenergetyka

Sytuacja na rynku energii tematem spotkania rządu i samorządu

Obecna sytuacja na rynku energii była tematem spotkania w Ministerstwie Energii z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Spotkanie z udziałem Wiceministra Energii Tomasza Dąbrowskiego odbyło się 12 kwietnia 2019 r.

Podczas spotkania omówiono stan prac nad przygotowaniem rozporządzenia do ustawy regulującej ceny energii oraz rozwiązania systemowe, które mają zapobiec wzrostowi cen dla odbiorców końcowych.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii wysłuchali zgłaszanych przez stronę samorządową postulatów do przygotowywanych w ME rozwiązań legislacyjnych. Strony uzgodniły, że będą w stałym kontakcie w celu konsultacji proponowanych rozwiązań.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama