Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

W 2019 r. gospodarstwa domowe z obszaru Enei Operator zapłacą o ponad 7,4% mniej za dostawę energii elektrycznej

6 kwietnia zacznie obowiązywać zatwierdzona w marcu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nowa taryfa Enei Operator. Zgodnie z nią, opłaty za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich grup taryfowych (A, B, C i G) spadną średnio o 3,3%. Największa, ponad siedmioprocentowa, obniżka opłat dotyczy gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enei Operator.

Obniżka taryfy wynika między innymi z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej, które wprowadziła uchwalona 28 grudnia 2018 r. tzw. ustawa prądowa. Taryfa dla usług dystrybucji Enei Operator na 2019 r. będzie obowiązywała od 6 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

Dla gospodarstw domowych zużywających średnio w ciągu roku od 1 800 do 3 400 kWh w grupach taryfowych G11 i G12 zmiana opłat dystrybucyjnych oznacza miesięcznie płatności niższe o ok. 5 zł – powiedział Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Enei Operator ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Nowa Taryfa dla usług dystrybucji na 2019 r. w całości opublikowana jest na stronie internetowej spółki.

Źródło: Grupa ENEA

Działy

Reklama