Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGE pierwszym animatorem na Towarowej Giełdzie Energii w nowej formule animacji

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora i tym samym stała się pierwszym animatorem na TGE w nowej formule animacji. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. i dotyczy animacji na Rynku Terminowym Towarowym energii elektrycznej.

Jest nam niezmiernie miło powitać PGE GiEK, największego wytwórcę energii elektrycznej w Polsce i zarazem przedstawiciela największej grupy energetycznej w Polsce, w roli animatora na rynku terminowym energii elektrycznej. Pokładamy wielkie nadzieje, że nawiązana współpraca TGE z Grupą PGE w zakresie animacji przyczyni się do zwiększenia płynności i głębokości rynku terminowego. Jednocześnie wierzymy, że wypracowany wspólnie z uczestnikami rynku, pod koniec 2018 r., nowy model animacji zainteresuje swą ofertą także inne podmioty, które w niedługim czasie dołączą do animowania i wspierania płynności rynku terminowego, nie tylko energii elektrycznej, ale również i gazu – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.

Przyjęty przez Zarząd TGE i opublikowany w grudniu 2018 r. nowy model animacji opiera się na trzech filarach:

  1. Jednakowej dla wszystkich, atrakcyjnej i zarazem elastycznej ofercie komercyjnej GK TGE – w zależności od aktywności prowadzonej animacji, daje możliwość otrzymania obniżki opłat transakcyjnych i rozliczeniowych (w IRGiT) dla produktów animowanych w wysokości od 50%, przez 75%, a nawet do 97,5% opłat regulaminowych,
  2. Wysokim poziomie zabezpieczeń ograniczających ryzyka rynkowe podmiotów pełniących funkcję animatora rynku – jak na przykład zwiększona ilość dni wolnych, z których animator może skorzystać w ciągu roku, czy też nowo wprowadzony mechanizm „Fast Market“, który dwukrotne rozszerza obowiązujące animatora spready w sytuacjach zwiększonej zmienności cen na animowanych instrumentach,
  3. Zmniejszeniu spreadów pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży składanymi przez animatorów na danym instrumencie, co przyczyni się do zwiększenia głębokości rynku, płynności tych instrumentów i większej stabilizacji cen towarów notowanych na Rynku Terminowym Towarowym.

Działalność animatora (tzw. market makera) polega na obowiązkowym składaniu po obu stronach rynku z określonym spreadem zleceń. Spready na poszczególnych instrumentach Rynku Terminowego Towarowego określone zostały przez Giełdę na takim poziomie, aby w jak największym stopniu minimalizować koszty uczestników rynku, wynikające z różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Pozytywnym efektem takiego działania jest również zwiększenie płynności na Giełdzie, dzięki czemu podmioty uczestniczące w handlu energią i gazem mają możliwość w każdym momencie sesji na realizację swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, Członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wycenę towarów notowanych na Giełdzie.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama