Paliwa dla energetyki

Prezes PGG o węglu w Brukseli

Prezes PGG Tomasz Rogala uczestniczył w zorganizowanej przez Komisję Europejską międzynarodowej konferencji „Stal i węgiel : nowa perspektywa – badania i innowacje w działaniu” na której w panelu „Stal i węgiel – wspólne korzenie przemysłowe i plany na przyszłość”, zaprezentował przed jakimi wyzwaniami technologicznymi i społecznymi stoi węgiel w wymiarze europejskim. W dyskusji uczestniczyli członkowie Komisji Europejskiej oraz eksperci z całej Europy m.in. Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Polski.

Swoje wystąpienie Prezes Tomasz Rogala rozpoczął od prezentacji trójkąta wartości, który wytwarzają firmy węglowe. Podkreślił, że PGG wspiera badania naukowe oraz rozwój swoich kooperantów – w tym firmy dostarczające zaawansowane technologicznie urządzenia – wydając na ten cel 181 mln euro rocznie.

Tworzymy miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz firmy, które są już o ponad 50% lepiej płatne niż średnia w regionie. Wnosimy ogromny wkład do budżetu – zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym płacą ponad 750 mln euro rocznie podatków – mówił Prezes Tomasz Rogala.

Następnie Prezes odniósł się do propozycji europejskiej wizji dobrze prosperującej, nowoczesnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. Zauważył, że koniecznym będzie bardzo precyzyjne określenie w jakich nowych obszarach będziemy szukać przewag konkurencyjnych oraz jakie kompetencje, umiejętności, zestawy umiejętności lub nawet inne sposoby myślenia będą potrzebne.

Co robimy z tymi, którzy będą postrzegać siebie jako niepotrzebnych w otaczającym świecie? Istniejący przemysł zmniejszy się i nie będzie w stanie przyjąć tych osób, które pozostały bez pracy z powodu polityki klimatycznej – stwierdził Prezes Rogala.

Przypomniał, że w ciągu dziesięcioleci badania nad węglem w Europie zapoczątkowały postęp w wielu dziedzinach. Dodał, że jeszcze niedawno unijny fundusz badawczy na rzecz węgla i stali wspierał małe i średnie projekty badawcze, które umożliwiły naukowcom z uniwersytetów, instytutów i przemysłu opracowanie nowych pomysłów, które poprawiły sposób eksploatacji węgla.

Wiemy, że na świecie dalej zużywa się ponad 7,5 mld ton węgla. Wiemy, że w Europie kraje tradycyjnie węglowe jeszcze przez dekady będą używać węgla dla zaspokojenia bardzo podstawowej potrzeby obywateli – dostępu do taniej energii. Dlatego powinniśmy konsekwentnie prowadzić badania nad wykorzystywaniem węgla jako paliwa, jako surowca chemicznego w coraz bardziej przyjazny dla środowiska i obywateli sposób – powiedział Prezes Tomasz Rogala.

W rekomendacjach, Prezes Rogala zauważył, że obecny niekorzystny klimat do inwestycji w kontekście polityki bankowej stanowi przeszkodę. To m. in. sprawia, że firmy węglowe muszą być zaangażowane w proces transformacji.

Wartość, którą tworzą, nie powinna po prostu zniknąć; spółki węglowe, takie jak PGG, są na pierwszej linii zmian i muszą być częścią procesu transformacji, wdrażać nowe technologie i tworzyć nowe możliwości zatrudnienia – podsumował Prezes Tomasz Rogala.

Źródło: Polska Grupa Górnicza S.A.

Działy

Reklama